KENNIS IS   MACHT !
GOOGLE
WORD LID
INDEX/HOME CHAUFFEURSNIEUWS CHAUFFEURSBELANGEN
REGISTREREN
Share

 

 

2 december 2019

 

2 JAAR NU - ONZE STRIJD TEGEN ONEERLIJKE CONCURRENTIE

 

 

Het was 2017 toen wij besloten kwesties die de vakbewegingen lieten liggen op te pakken.

In 2018 begon het vorm te krijgen en al snel werden we professioneler en kregen we meer invloed.

 

Oneerlijke concurrentie was direct één van onze hoofdthema's, omdat wij vonden dat dit de motor was van veel huidige kwesties in het transport.

 

In 1993 werd de interne markt in de EU voltooid met de vier vrijheden: vrij verkeer van goederen, diensten, personen en geld.

 

Ook zagen we dat op dat moment een organisatie als Transport Logistiek Nederland leven werd ingeblazen en dat personen met politieke achtergronden werden geworven.

 

Al snel werden er allerlei bv'tjes aangekoppeld en werden aandelen voor personeel uitgegeven. Het vermoeden bestaat dat door die constructies belastingheffingen kunnen worden ontweken.

 

Kennis van transport was in deze organisatie niet nodig, en dat is tot op de dag vandaag nog het geval.

In een personeelsadvertentie zal niet staan dat kennis van transport nodig is.

In de lidstaten om ons heen kwamen dezelfde soort organisaties.

 

Het was voor ons duidelijk aan de opzet te zien dat deze organisatie aan de wensen en belangen van de politiek moest voldoen.

Uiteraard heeft men grote bedrijven aangetrokken, omdat men voor deze bedrijven indirect steun vanuit de politiek kon regelen.

 

Dit was nodig voor de organisatie, omdat er een cadeaupapiertje omheen moest komen waar men niet doorheen kan kijken.

Tot op heden is hun kennis van transport als die uit de kinderboeken, maar hun invloed als spreekbuis van de politiek is er niet minder op.

 

 

De twee grote vakbewegingen van Nederland zaten volgens ons ook in een lastig pakket.

Veel veranderingen op de transportmarkt waren een feit en de oosterse landen hadden al zeer snel hun werkgebied bij ons en bij de aangrenzende landen.

Kwamen de vakbewegingen in opstand tegen deze ontwikkeling?

Nee, ze kozen ervoor hun kop in het zand te steken en meer vrienden te worden met de politiek dan met de werknemers en het volk.

Nu, 26 jaar later, moeten de vakbewegingen hun leden bijna smeken het lidmaatschap niet op te zeggen.

 

Leren van het verleden is volgens ons niet aan de orde en de arrogantie druipt er niet meer vanaf, maar is als een douchestraal geworden.

 

Het is u inmiddels wel bekend wat voor stapels dossiers we op ons bureau hebben liggen.

Werk dat door deze organisaties gedaan zou moeten worden, als we moeten geloven wat ze uiten.

 

Oneerlijke concurrentie is de laatste 26 jaar natuurlijk één van de grootste problemen.

Toen wij begonnen ons er bij onze leiders van het volk in te mengen, merkten we dus al snel dat de kennis van dit dilemma minimaal was.

Vakbewegingen en organisaties als TLN hebben in onze ogen hun werk niet gedaan.

De politiek was ook meteen al erg blij met betere informatievoorziening, en contacten werden geboren.

In 2017 hebben wij ook gelijk een praktijkplan waarover kon worden gebrainstormd op tafel gelegd.

We stonden indirect aan de tekentafel, wat in latere stadia meer betrokkenheid heeft opgeleverd.

 

Vakbewegingen van Nederlandse kant hebben wij niet gezien, en pas eind 2019 liet men bij de EU summier een stem horen.

Voor ons was het duidelijk dat men juist de plank missloeg, doordat verouderde informatie werd omgezet en men dit presenteerde als eigen vergaarde informatie.

Nu zie je dat vooral bijv. de FNV de oostblokchauffeurs wil laten betalen om te rusten, dat men ijvert voor "betere omstandigheden" en zich concentreert op gelijke betaling als men in Nederland rijdt.

Een Nederlandse vakbeweginging concentreert zich op buitenlanders!

 

TLN bijvoorbeeld wil dat alleen een chauffeur, zonder zijn wagen, naar diens eigen land wordt teruggestuurd.

Dus men stimuleert busvervoer en oneerlijke concurrentie wordt niet aangepakt.

 

Op 5 november hadden wij een uitvoerig gesprek in Brussel. Het kan immers niet zo zijn dat onze Europarlementariërs geen berscherming van de westerse transportmarkt zouden willen.

 

Of we blij moeten zijn met het EU-mobiliteitspakket? Wij vinden van wel. Het was een moeilijk gevecht tegen de Oosterse landen; ook viel Engeland weg.

 

Dit pakket kunnen we over 5 jaar nog gunstiger krijgen om een gelijke markt te creëren, wat eerder zeker niet het geval was.

Alles draait om de kosten wagen plus chauffeur, en hierin moeten de verschillen minimaal zijn.

Dit kan op vele manieren en daar is de politiek druk mee bezig.

Wij kunnen alleen adviseren, uw stem overdragen en oplossingen bieden.

Onze rol is nu zichtbaar te maken hoe theorie in de praktijk zal uitpakken.

 

Tot slot

 

De ingangen in België en Nederland zijn zeer goed en de laatste 2 jaar hebben wij zeker niet stil gezeten.

Ook hebben we moeten bewijzen dat wij niet op dezelfde lijn zaten als de vakbewegingen en werkgeversorganisaties.

 

Wij zien de toekomst voor ons vruchtbaar in, als we kunnen blijven bestaan en verschil kan worden gemaakt.

Een kanttekening is wel dat politiek altijd veel tijd kost, zeker na 26 jaar verwaarlozing.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Double click to edit

Meer mobiliteit

Voor meer klik Facebook bericht

Beste lezer,

Donaties zijn nodig om ons bestaan te behouden.

Subsidies geven vaak verplichtingen naar de politiek.

Transporteffect / Chauffeursnieuws / Chauffeursbelangen

Streven ernaar om onafhankelijk te blijven zodat we zonder blad voor de mond kunnen spreken.

Een lidmaatschap (20 euro per jaar ) geeft de achterban die we nodig hebben voor een beslissende stem !

Onze non-profit organisatie spendeert elke cent voor uw belangen.

10

Hartelijk dank voor uw steun

30

Hartelijk dank voor uw steun

40

Hartelijk dank voor uw steun

50

Hartelijk dank voor uw steun

Beste lezer,

Donaties zijn nodig om ons bestaan te behouden.

Subsidies geven vaak verplichtingen naar de politiek.

Transporteffect / Chauffeursnieuws / Chauffeursbelangen

Streven ernaar om onafhankelijk te blijven zodat we zonder blad voor de mond kunnen spreken.

Een lidmaatschap (20 euro per jaar ) geeft de achterban die we nodig hebben voor een beslissende stem !

Onze non-profit organisatie spendeert elke cent voor uw belangen.

10

Hartelijk dank voor uw steun

30

Hartelijk dank voor uw steun

40

Hartelijk dank voor uw steun

50

Hartelijk dank voor uw steun