KENNIS IS   MACHT !
GOOGLE
WORD LID
INDEX/HOME CHAUFFEURSNIEUWS CHAUFFEURSBELANGEN
REGISTREREN
Share
13 november 2019

ALLES OPENBAAR MAKEN? EEN VRAAG DIE VAAK WORDT GESTELD

Wij krijgen keer op keer de vraag om ons te verantwoorden.
Van alles waarvoor wij ons inzetten betwijfelt men of we wel de waarheid spreken.

Voor ons is het begrijpelijk dat men sceptisch is en graag bewijzen wil hebben dat we daadwerkelijk doen wat we zeggen.
Dit is ontstaan door de manier waarop de maatschappij tegenwoordig werkt, en doordat via het internet veel spookverhalen de wereld zijn ingeholpen.

Toch kunnen wij niet altijd aan deze wens voldoen.

Dit omdat andere organisaties veel belangrijke informatie zouden kunnen halen uit onze bevindingen, hetgeen ons doel schade kan toebrengen.
Hoeveel organisaties zijn er niet die nieuws van een ander pakken, er zelf een draai aan geven en het vervolgens uitbrengen als hun eigen nieuws?
Wij willen juist graag ons sterke netwerk behouden, niet afbreken.

Personen uit ons netwerk met wie wij veel dialogen voeren en naar oplossingen zoeken zitten ook in kwetsbare posities, en een enkele uitspraak kan nare gevolgen hebben als die uit zijn context wordt gehaald.

Pas als een plan is afgetekend kunnen we dit ook openbaar maken, zodat u de juiste informatie heeft.
Aan speculaties en onzekerheid hebben we niets; deze zouden onze organisatie in een verkeerd daglicht kunnen stellen.

Als wij met politici aan tafel zitten gaan we geen fotosessies houden. Dat is daarvoor niet het moment, ook omdat de tijd schaars is en wij graag alle punten willen behandelen.
Wij hopen dat u hiervoor begrip hebt.

Het kost vaak tijd eer uit datgene wat op zo'n moment wordt besproken daadwerkelijk iets tot stand komt. Om die reden kunnen wij daarover ook pas in een later stadium uitspraken doen. Wij weten uiteraard ook niet hoe de bal zal rollen.

Ons motto is: kennis is macht De kennis halen wij uit de commentaren en gedachten van u, onze volgers, en dragen deze over aan de mensen bij wie de onderwerpen thuis horen.
Uiteraard proberen wij dit zo goed mogelijk te doen. Wij geven oplossingen en proberen te sturen, daarmee opkomend voor uw belangen.

Als organisaties zelf punten openbaar maken, vinden wij het wel kunnen om openlijk kritiek te uiten of juist steun te betuigen..
Ook als men zich naar de buitenwereld profileert en reclame maakt, mag naar onze mening worden gezegd dat het niet zichtbaar is dat men zich daadwerkelijk ergens voor inzet.

Een voorbeeld: de vakorganisaties FNV en CNV. Men heeft de voorstellen voor de komende CAO beroepsgoederenvervoer openbaar gemaakt. Dan kunnen we er ook openbaar op reageren.
Men pretendeert zich achter de schermen voor bepaalde zaken in te zetten; dan mogen wij ook reageren als die inzet niet zichtbaar is en vragen voor welke zaken zij zich dan wel inzetten.
Als wij andere informatie krijgen vinden wij ook dat wij dan wel kunnen vragen waar de waarheid ligt. Andersom geldt hetzelfde naar ons toe. Over uitspraken die door ons openbaar worden gedaan zijn wij verantwoordingsplichtig.

Op deze manier maken wij het onderscheid en we hopen dat u er begrip voor heeft dat we niet alles 1 op 1 met u kunnen delen.

Eerlijkheid duurt het langst, en wij hebben er geen enkel belang bij u moedwillig om de tuin te leiden.

Met vriendelijke groet.

Voor meer klik Facebook bericht

Beste lezer,

Donaties zijn nodig om ons bestaan te behouden.

Subsidies geven vaak verplichtingen naar de politiek.

Transporteffect / Chauffeursnieuws / Chauffeursbelangen

Streven ernaar om onafhankelijk te blijven zodat we zonder blad voor de mond kunnen spreken.

Een lidmaatschap (20 euro per jaar ) geeft de achterban die we nodig hebben voor een beslissende stem !

Onze non-profit organisatie spendeert elke cent voor uw belangen.

10

Hartelijk dank voor uw steun

30

Hartelijk dank voor uw steun

40

Hartelijk dank voor uw steun

50

Hartelijk dank voor uw steun

Beste lezer,

Donaties zijn nodig om ons bestaan te behouden.

Subsidies geven vaak verplichtingen naar de politiek.

Transporteffect / Chauffeursnieuws / Chauffeursbelangen

Streven ernaar om onafhankelijk te blijven zodat we zonder blad voor de mond kunnen spreken.

Een lidmaatschap (20 euro per jaar ) geeft de achterban die we nodig hebben voor een beslissende stem !

Onze non-profit organisatie spendeert elke cent voor uw belangen.

10

Hartelijk dank voor uw steun

30

Hartelijk dank voor uw steun

40

Hartelijk dank voor uw steun

50

Hartelijk dank voor uw steun