KENNIS IS   MACHT !
GOOGLE
WORD LID
INDEX/HOME CHAUFFEURSNIEUWS CHAUFFEURSBELANGEN
REGISTREREN
Share

11 JULI 2019

BUITENLANDSE BESTUURDERS HEBBEN HET MOEILIJK OP DE NEDERLANDSE WEGEN

We weten het allemaal maar de politiek, onze volksvertegenwoordigers kijken de andere kant op.
Ook VVN en de ANWB houden zich er niet echt mee bezig.
RTL Nieuws heeft in 2015 nog een artikel gepubliceerd over buitenlandse brokkenmakers.
link klik hier

In 2018 kwam de Stimva (enkel vrachtwagens)  met een rapport dat 40 procent van de ongelukken en pechgevallen gebeurde bij buitenlandse chauffeurs.
En in 2017 had ongeveer 13 procent (volgens het rapport) van de vrachtwagens in Nederland  een buitenlands kenteken.
Dus verhoudingsgewijs is dit enorm veel zeker voor beroepschauffeurs.
Laat staan als we de overige buitenlandse kentekens meenemen, wat zijn dan de cijfers ?
Wij zijn dan ook erg benieuwd naar alle gegevens over het jaar 2018.

De vraag die we stellen is dan ook ongevallen, pechgevallen maar ook de veroorzakers !
13 procent is naar ons gevoel achterhaald en er is een toename van buitenlandse kentekens op de Nederlandse wegen.

Om enkel naar vrachtwagens te kijken, vinden wij kort door de bocht en willen cijfers zien over alle verkeersdeelnemers.
Wij merkten hier vooral een grote terughoudendheid bij organisaties en politiek.
Cijfers die men wilde geven waren vooral van enkele jaren geleden en we kregen steeds te horen dat 2018 nog moet komen.
Dit is wel vreemd in de huidige technologische tijd en we gaan door tot we deze cijfers in handen  krijgen.

Waarom we dit willen weten ?

Dat is omdat wij oplossingen zien die makkelijk uit te voeren zijn en het rijden op de wegen soepeler en veiliger kan verlopen.
In verscheiden artikelen hebben wij al punten aangehaald maar we lopen tegen een muur op van organisaties en politici aan die geen geld kunnen vergaren uit de voorstellen, is onze indruk.
Men kiest daarom snel tot het negeren van de voorstellen.
Misschien is dit ook wel de reden dat men niet graag cijfers in het openbaar wil gooien, omdat we er zeker van zijn dat ze wel bestaan.
De vraag is, moet men nu de vinger wijzen naar de buitenlandse bestuurder ?
De oude cijfers spreken toch boekdelen.

Wij zijn van mening dat aan beide kanten wat moet gebeuren.
Sinds de grenzen open zijn is Europa mobiel geworden.
Men houdt hier maar weinig rekening mee omtrent verkeersituaties.
Ons idee is dat men denkt aan de situatie in Amerika en die wil kopiëren.
(1 land met verschillende staten)

Een groot verschil is, dat in Amerika dezelfde taal wordt gesproken en bewegwijzering is leesbaar voor één ieder.
Dit is in Europa niet het geval en het wegennet past zich in geen enkele lidstaat aan !

Twijfel door buitenlandse bestuurders is een onherroepelijk punt, vooral als de verkeersituatie is gewijzigd (wegwerkzaamheden).

Twijfel is volgens ons de grootste boosdoener van files en ongevallen.

Natuurlijk is het zo dat met name de beroepschauffeurs wel de symbolen en teksten moeten kunnen lezen.
De Nederlandse en Belgische beroepschauffeurs blinken hier in uit en kunnen in de regel in alle lidstaten rijden.
Beroepschauffeurs uit andere lidstaten hebben hier veel meer moeite mee, maar zeker ook gewone automobilisten !
Niet elke lidstaat volgt het Nederlandse niveau dat men moet bezitten om een voertuig te besturen.

In eigen land luistert het misschien niet zo nauw met de verkeersregels, maar in Nederland rijdt men hierop !
Daar moet men dan ook rekening mee houden en buiten de box denken als men over verkeer spreekt !

Dit missen wij vooral bij huidige organisaties en politici.

Men denkt vanuit de studeerkamer en computersimulaties.
Veroorzakers zijn de grootste dilemma’s van alles wat men nu roept omtrent verkeer.

Meer asfalt is leuk maar brengt ook meer problemen met zich mee tijdens de aanleg.

Als men zich dus echt wil inzetten voor verkeersveiligheid in Nederland en België neem dan de  twijfel weg !

Zorg voor goede en leesbare informatie in meerdere talen !
Richt een radio infodienst op, die ook in meerdere talen is !
Zorg dat vrachtwagens niet alleen op rijkswegen (vluchtstroken en pompstations) kunnen overnachten maar ook gewoon bij bedrijven op bedrijventerreinen.
Betaalde parkeerplaatsen is geen optie zolang een chauffeur moet blijven voorschieten !
Voorkom treintje rijden van vrachtwagens en zorg voor een natuurlijk proces.
Inhaalverboden ALLEEN waar het echt noodzakelijk is en niet om de automobilist tegemoet te komen !

Al deze punten brengen geen geld in het laadje van de overheid en indirect bij organisaties.
Deze punten zullen dan ook waarschijnlijk genegeerd worden, echter doen we toch een poging zodat men inziet dat het ook anders kan !
Wij gaan ervan uit dat het meer resultaat oplevert dan de huidige plannen die elke burger geld kost.
Wij blijven ook roepen om meer data vrij te geven zodat er beter op geanticipeerd kan worden !


Met vriendelijke groet,
Tot 20 juli 2019 deze actie !!
laatste kans
Meer verkeersdoden, dat hadden wij toch voorspeld
Lees ook hier