KENNIS IS   MACHT !
GOOGLE
WORD LID
INDEX/HOME CHAUFFEURSNIEUWS CHAUFFEURSBELANGEN
REGISTREREN
Share

14 JULI 2019

DE CNV KOMT MET EISEN VOOR DE NIEUWE CAO

Op 21 mei 2019 hebben wij de eisen gepresenteerd die we graag op tafel zouden willen zien.
Onze inzet geeft helaas nog niet genoeg leden om ook daadwerkelijk te kunnen onderhandelen.
Het doel was ook om met ons eisenpakket sturing te geven aan de huidige vakbonden die wel deelnemen aan de onderhandelingen.

Nu laat de FNV het nog afweten met de voorstellen, wat vreemd is omdat de tijd dringt.

De CNV is laat met de voorstellen in onze ogen, maar er ligt wat op tafel zullen we maar zeggen.

Wij hebben tijd genomen om het te bestuderen en te bespreken in ons team.
De eerste indruk was zeker niet slecht te noemen alleen zijn we bang dat er geen ruimte is voor onderhandeling.
Ook vinden wij dat de voorstel niet compleet zijn en punten die nodig zijn achterwegen zijn gelaten.
Wij zullen punt voor punt bespreken wat onze visie is en we hopen wederom dat de vakbewegingen er ook wat mee doen.
We weten dat men onze teksten leest ook al is dat niet altijd zichtbaar.
Maar vaak komen onze woorden uit de monden van bestuurders.
We hopen dat men dit nu weer gaat doen om tot een solide cao resultaat te gaan komen.
Tijd voor tijd regeling afschaffen

Wij denken dat hier geen energie in verspeeld moet worden en moet blijven.
Een werkgever zal in belang van zichzelf denken en personeel opleggen wat in zijn straatje past.
Als men geen tijd voor tijd meer heeft kan men dus wel dubbele dagen werken maar geen vrij krijgen die in verhouding staan met de werkuren.

Arbeidstijd
Dat is vanzelfsprekend de punten die men noemt
Echter punt 5.6.2 dat men extra verlofdagen moet kopen vinden wij vreemd en geeft de werkgever teveel macht. (vandaar tijd voor tijd moet blijven)

Arbeidsomstandigheden
Wij zijn voor de Stand airco maar dat hebben wij als eerste ook aangegeven echter moet dit ook Europees geregeld worden.
Wij vinden niet dat er verbod moet komen om niet te overnachten in een voertuig.
Dit is niet te realiseren en kan onmogelijk worden uitgevoerd.

Pensioen

Wat wij al aangegeven hebben in onze eisen men moet beschermd worden voor de laatste jaren.
Lees dit in ons eisenpakket
We missen het punt als CBR geen uitgaven meer doet van groot rijbewijs wegens ouderdoms kwalen.
Lees meer hierover onderaan de pagina.
Scholing is werk
Wij vinden dat reiskosten moeten betaald worden en gewoon het loon doorbetaald moet worden tijdens de lessen.

Loon naar werken

Bij ziekte moet zeker geen wachtdag in worden gehouden dit punt is meer dat je een boete krijgt als je ziek bent.
3 procent loonsverhoging per jaar daar zijn we niet over te spreken !
Dit is veel te weinig zeker als we naar het verleden en de afkoop van de vakantietoeslag kijken.
Dan ligt het er ook maar aan hoelang deze cao gaat lopen en wat de volgende cao gaat worden.
Onkosten vergoeding zit aan de salarismodule gekoppeld dus dat zou dan ook een druppel op een gloeiende plaat zijn !
We hebben dit punt ook behandeld op 21 mei in ons artikel.

Vergoedingen

Reiskosten vergoeding moet gewoon betaald worden aan de werknemer.
Algemene indruk van ons

Onze algemene indruk is dat men erg laag inzet en dat men niet teveel tijd eraan kwijt wil.
Men weet immers dat stemmen op een één of andere manier altijd positief uitpakt voor de vakorganisaties.
Wij hadden ons graag gezien aan de onderhandelingstafel en wij hopen nu de FNV mee gaat in de punten die we aangeven.
Wij missen ook zeer belangrijke punten als protocol boordcomputer, ontslagbescherming, flexwerkers, payrol, hotelkosten en parkeerkosten voorschieten.
En zo zijn er nog veel punten !

Wij vinden daarom de voorstellen CNV niet compleet
.

Lees onze voorstellen ook !

Graag horen wij uw gedachten over deze voorstellen.

Volledige voorstellen CNV
ONS EISENPAKKET VAN 21 MEI 2019