KENNIS IS   MACHT !
GOOGLE
WORD LID
INDEX/HOME CHAUFFEURSNIEUWS CHAUFFEURSBELANGEN
REGISTREREN
Share

11 september 2019

DE OPEN DEUR VAN DE FNV, BETER LAAT DAN NOOIT ZULLEN WE MAAR DENKEN

Wij hebben dit jaar diverse artikelen geschreven en kenbaar gemaakt welke punten er spelen onder de beroepschauffeurs.
Mensen die ons volgen hebben ook veel gereageerd en maakte hun gedachten kenbaar.

Op www.transporteffect.nl hebben we onder thema's dit jaar al veel artikelen staan waar zoals blijkt dankbaar gebruik van wordt gemaakt door de huidige vakbewegingen.
Nu dat we niet aan de onderhandelingstafel deel kunnen nemen (leden gebrek) is sturing onze enige optie tot het bereiken van een goede CAO.
Natuurlijk vinden we het niet fijn dat de huidige vakbonden niet openlijk onze inbreng weergeven en dat men onze punten in andere bewoording uitbrengen als eigen inzet.

Voor de chauffeur is belangrijk dat er een goede CAO op tafel komt en we begrijpen dat u het niet interessant vind wie de kar trekt.

Op 12 augustus 2019 kwam het FNV met een uitslag van een enquête over de vergoedingen in de transportsector.
(https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/transport-logistiek/2019/08/resultaten-enquete-loon-en-vergoedingen-transport)

Wat opvalt is ,dat er maar slechts 874 mensen de moeite hebben genomen om hieraan deel te nemen.

Op 9 september 2019 kwam het FNV met een uitslag van een enquête of beroepschauffeur een zwaar vak is.
(https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/transport-logistiek/2019/09/werken-in-de-sector-transport-en-logistiek-zwaar)

Wat hier ook weer opvalt, is dat er maar slechts 781 mensen de moeite hebben genomen om hier aan deel te nemen.

Nederland telt 91.900 chauffeurs met groot rijbewijs dus het is onmogelijk volgens ons om een goed beeld te krijgen met deze uitslagen.

Deze punten/vragen hebben wij ook behandeld voordat de FNV een enquête maakte zoals bij de meeste bekend zal zijn.

Op 10 september 2019 komt het FNV met een tekst die volgens ons wederom een knelpunt aangeeft dat veroorzaakt is door het late of zeer summier te reageren op eerdere marktwerkingen door de vakbewegingen!

Het FNV schrijft:
****************************************
Respectloos

Op de weg ben jij degene die de ongelukken maakt en de files veroorzaakt. Bij de klant krijg jij de schuld omdat je te laat bent.
Je werkgever schrapt uren of weigert je vrij te geven als je vakantie vraagt.
Soms gaat het om hele kleine dingen, die je het gevoel geven respectloos behandeld te worden:
je mag niet op het gewone toilet, je wordt verwezen naar een Dixi die al weken niet is schoongemaakt is - de stront loopt langs de pot en zit op de muur en toiletpapier ontbreekt.

Je mag niet in de gewone kantine, maar moet in een apart hok voor chauffeurs, met krakkemikkige tafels en stoelen en vieze koffie.
Natuurlijk sta je op de verkeerde plek om te laden en te lossen. Een airco is te duur, dus val je bijna van je stokje als het 33 graden is.
Rusten op een beveiligde, betaalde parkeerplaats is uit den boze.
(https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/transport-logistiek/2019/09/voel-jij-je-gewaardeerd-door-je-werkgever-je-opdra)

*******************************************
Dit zijn punten die al jaren spelen en de vakbewegingen hebben stelselmatig hun rug gekeerd !
Hierdoor is bij ons het vertrouwen geschaad en hebben een gevoel dat vakbewegingen in dit voortraject enkel mensen naar de mond toe praten en zoete broodjes willen bakken.

Wij hebben de vakbewegingen niet gezien bij de onderhandelingen van het Europese Mobiliteitspakket wat zeer belangrijk was/is !
Wij hebben de vakbewegingen niet gezien over het betaald parkeerbeleid wat gaat komen !
Wij hebben de vakbewegingen niet gezien over onderwerp stand airco bij de politiek en Europese unie !
Wij horen of zien de vakbewegingen niet omtrent de problemen bij het CBR !

De vakbeweging kan wel een artikel schrijven en alleen maar roepen maar volgens ons moet er ook contact worden gezocht met de mensen die beslissen.

Wij hebben wel intensief met het mobiliteitspakket mee gesproken.
Betaald parkeren hebben wij met de Europese unie besproken en met de Tweede Kamer. (zie brieven en voorstel mobiliteitspakket)
Stand Airco hebben wij ook aangegeven bij Tweede kamer en Europese Unie en zelfs onderzoeken gedaan en meerdere instanties benaderd en dialogen gevoerd.
Hierin zijn we zo ver dat we met fabrikanten bezig zijn tot het standaard maken van een stand airco bij een slaapcabine van de vrachtwagen.
Vakbonden reageren dan nu door het in de CAO te willen vermelden.
Iedereen weet als dat al zou kunnen, dat het doel niet wordt gehaald om het welzijn van elke chauffeur te verbeteren maar belangrijker nog het bevorderen van VERKEERSVEILIGHEID IN EUROPA.

Het transport kent verschillende CAO'S dus die zullen ook buiten de boot vallen en daarbij rijden chauffeurs uit verschillende lidstaten op de wegen.
Dit punt is dan ook belangrijk voor elke weggebruiker van voetganger tot vrachtwagenchauffeur.
Brieven en dialogen wat hierboven vermeldt staat is allemaal te vinden op www.transporteffect.nl en www.chauffeursbelangen.nl !

Ook zien we dat de vakbewegingen niet reageren op artikels die werkgeversorganisaties wel erg goed uit komen.

De journalist Herman Niescheveld schreef op 7 september 2019 een sensatie artikel.
(https://nieuwspaal.nl/graaichauffeur-harkt-maandelijks-2-542-euro-binnen/)

GRAAICHAUFFEUR HARKT MAANDELIJKS 2.542 EURO BINNEN ! was de kop.

Deze Journalist noemde ons vak niet waardig en schildert ons zeer negatief af.
Zie hier onze reactie die ook de brief die naar de het media platform is gegaan ! LINK

Dit zijn taken van vakbewegingen vinden wij, en we hebben ook dan geen goede hoop dat vakbewegingen echt met een goede en eerlijke cao zal gaan komen.

Ons gevoel is vooral bedroeft dat grote vakbewegingen met 1000 personeel of meer en een dikke portemonnee zich niet inzetten zoals het hoort.

Wij vinden het zeer spijtig dat we alleen sturing kunnen geven en niet dat we werkelijk van leer kunnen trekken.

Ook is het voor ons lastig dat wij de vakbewegingen alles op een dienblad moeten aanreiken zonder dat men openlijk toegeeft dat men deze gegevens ontvangt via ons.
Wij zijn een kleine groep en werken erg hard om de gaten te vullen van deze bewegingen en respect zou normaal moeten zijn.
Maar als wij tot 6.500 stemmen en nog eens veel gedachtes van mensen krijgen met een onderwerp is dat beter als maar 700 a 900 zoals bij de grote vakbewegingen.
Daardoor voelen we ons verplicht uw stem te laten horen omdat we geen andere weg zien om het kenbaar te krijgen onder de mensen.

Wij hopen op uw respect op dit schrijven en willen juist aangeven waar we staan als beroepschauffeur.

Met vriendelijke groet.

LID WORDEN EN ONS STEUNEN ( klikken )