KENNIS IS   MACHT !
GOOGLE
INDEX/HOME CHAUFFEURSNIEUWS
REGISTREREN
Share

27 november 2019

DUBBELE BELASTINGEN DEEL 2: MEER EN MEER PROBLEMEN KOMEN AAN HET LICHT

In ons eerste deel hadden we het over Noorwegen waar inkomstenbelasting wordt geheven, waarna ook Nederland nog eens met een aanslag komt.

Noorwegen is geen EU-land, maar heeft wel een belastingverdrag met Nederland.

Nu blijkt dat er ook veel problemen worden gemaakt door de Nederlandse belastingdienst als men in Duitsland woont, maar in Nederland werkt.

Ook andersom is dit het geval; men woont in Nederland en werkt in Duitsland.

Het lijkt ons dat dit toch geen moeilijke kwestie zou moeten zijn.

Maar wij horen dat de Nederlandse belastingdienst stelselmatig problemen maakt voor deze collega’s.

Dan is het een paar maanden goed, waarna men toch weer dubbel wordt aangeslagen door de belastingdienst.

Ook is men continu aan het zoeken naar wegen om wettelijk belasting te kunnen innen van deze mensen.

Dit blijkt uit verhalen van collega’s die we hebben geïnterviewd en die in zo'n situatie verkeren.

De belastingdienst kan een leven en daarmee dat van het hele gezin makkelijk kapot maken.

Als een werknemer om wat voor reden ook een stip achter zijn naam heeft, raakt hij die niet snel kwijt en komt hij in een traject van onbegrip en beschuldiging van fraude.

Het is ook voornamelijk de Nederlandse belastingdienst die problemen maakt volgens de informatie die wij van de collega’s hebben gekregen.

Wat opvalt uit de interviews is dat alleen de Nederlandse belastingdienst problemen veroorzaakt.

Ook zijn er keer op keer andere belastingdienstmedewerkers die zich ermee bemoeien, waardoor alles keer op keer opnieuw moet worden aangegeven.

Natuurlijk is dit een manier om het moeilijk te maken voor een persoon om een traject opnieuw open te breken.

Triest is een zacht woord voor het fenomeen dat een medemens met de macht van een ambtelijke instantie willens en wetens een ander persoon onnodig in een hoek wil drukken.

Ook vinden wij het erg dat men misbruik maakt van een belastingwet.

In de scheep- en luchtvaart is expliciet genoemd dat het land waarin de werkgever is gevestigd geldt voor de inhouding van loonbelasting en sociale voorzieningen.

Bij het transport over de weg wordt dit niet genoemd en gaat men dus trekken aan de 183 dagen-regeling.

Men moet bewijzen hebben van hoeveel uur je op het grondgebied van de werkgever hebt gewerkt.

Een internationaal chauffeur rijdt door heel Europa en men kan met deze regel dus alles in twijfel trekken.

Dat de belastingdienst geen vaste uitspraken wil doen blijkt uit het feit dat we nu al drie werkdagen wachten op een telefoontje terug van hen.

De vraag was heel simpel:

“Ik heb een kans om te werken in Noorwegen maar blijf wonen in Nederland. Waar moet ik inkomsten belastingbetalen?”

We wachten nog op antwoord.

Beste volgers, we moeten deze collega’s helpen.

De indruk bestaat dat er gebruik wordt gemaakt van het feit dat de belastingdienst macht heeft en deze relatief kleine groep niet.

We hebben het nu al over ruim 10 collega’s die onder zware druk staan, omdat er dubbele loonbelasting wordt geëist!

Help ons dit onderwerp te delen en laten we het veel aandacht geven.


Met vriendelijke groet,

Deel 1

Double click to edit

 

20 november 2019

 

WEDEROM EEN PUNT DAT IS GEREGELD IN SCHEEPVAART/LUCHTVAART, MAAR NIET BIJ ONS.

 

Zo hebben we al het punt inklimmers en wetten aangekaart. Nu gaat het over detachering, oftewel wonen in Nederland en werken voor een transportbedrijf in het buitenland.

 

Een groepje leden heeft bij ons aan de bel getrokken met de melding dat er doodleuk in het land waarin men werkt èn in het land van huisvesting belasting wordt geheven.

 

Natuurlijk horen we mensen nu roepen "dat kan niet", maar toch gebeurt het.

 

Ook al zijn er verdragen tussen landen afgesloten, dan nog is het een moeilijke kwestie voor de belastingdienst.

 

Ook wij hebben de proef op de som genomen, en wij hebben de belastingtelefoon gebeld.

 

De vraag was simpel: ik woon in Nederland en ik ga werken voor een bedrijf in Noorwegen; waar ben ik belastingplichtig?

 

We hebben in totaal 3 verschillende mensen aan de lijn gehad, maar niemand kon antwoord geven.

Uiteindelijk wachten we nu op een telefoontje terug, omdat deze vraag volgens zeggen te complex is.

 

Een aantal collega's in het beroepsgoederenvervoer zit in deze situatie.

Het probleem is nu dat door het buitenland al loonbelasting is ingehouden, maar dat Nederland ook belastinggeld eist.

 

Dit gaat ver terug; als iemand 6 jaar over de grens heeft gewerkt, wordt ook nog eens door Nederland belasting over die 6 jaar geheven.

Zelfs de definitieve aanslag die men in het verleden heeft gekregen wordt vaak verscheurd (dit blijkt te mogen volgens de belastingwet).

 

Iedereen weet dat dit nooit kan worden geëist, omdat men geen dubbele belasting kan betalen als men gewoon een baan heeft.

 

Ook bij deze groep blijkt maar weer eens dat de macht van het geld voor alles gaat.

Noorwegen wil het geld hebben, maar Nederland ook.

 

Dat hele gezinnen in ondraaglijke financiële situaties terechtkomen en psychische schade oplopen is net zo min het probleem van Nederland als van Noorwegen.

 

Hulp is voor deze groep ook niet te krijgen en men wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Daarbij hangt deze mensen nog steeds de eis om te betalen boven het hoofd.

Het gaat hier om tonnen, niet om 20 euro.

 

Deze gevallen raken ons diep. Men verricht eerlijk werk, en wordt gestraft door zowel de onwetendheid van overheidsdiensten als door arrogante houdingen die verhinderen dat het voor deze mensen wordt opgelost.

Belasting betalen is normaal, maar dubbele belasting, waardoor men van een euro 2 cent overhoudt, is dat niet.

 

Bij de scheep- en luchtvaart is alles duidelijk geregeld en daar komen deze problemen niet voor.

 

Voor het beroepsgoederenvervoer wordt blijkbaar weer een uitzondering gemaakt en wil men het deze groep koste wat het kost zo moeilijk mogelijk maken.

 

In de komende tijd zullen we u meer over deze zaak berichten. In de tussentijd: meld u bij ons als dit u bekend voorkomt. (redactie@transporteffect.nl)

 

Wij gaan er alles aan doen om deze kwestie op te lossen.

 

 

Met vriendelijke groet.

Voor meer klik Facebook bericht

Beste lezer,

Donaties zijn nodig om ons bestaan te behouden.

Subsidies geven vaak verplichtingen naar de politiek.

Transporteffect / Chauffeursnieuws / Chauffeursbelangen

Streven ernaar om onafhankelijk te blijven zodat we zonder blad voor de mond kunnen spreken.

Een lidmaatschap (20 euro per jaar ) geeft de achterban die we nodig hebben voor een beslissende stem !

Onze non-profit organisatie spendeert elke cent voor uw belangen.

10

Hartelijk dank voor uw steun

30

Hartelijk dank voor uw steun

40

Hartelijk dank voor uw steun

50

Hartelijk dank voor uw steun

Beste lezer,

Donaties zijn nodig om ons bestaan te behouden.

Subsidies geven vaak verplichtingen naar de politiek.

Transporteffect / Chauffeursnieuws / Chauffeursbelangen

Streven ernaar om onafhankelijk te blijven zodat we zonder blad voor de mond kunnen spreken.

Een lidmaatschap (20 euro per jaar ) geeft de achterban die we nodig hebben voor een beslissende stem !

Onze non-profit organisatie spendeert elke cent voor uw belangen.

10

Hartelijk dank voor uw steun

30

Hartelijk dank voor uw steun

40

Hartelijk dank voor uw steun

50

Hartelijk dank voor uw steun