KENNIS IS   MACHT !
GOOGLE
WORD LID
INDEX/HOME CHAUFFEURSNIEUWS CHAUFFEURSBELANGEN
REGISTREREN
Share

11 november
2019


EEN BRIEF VAN ONS AAN FNV EN CNV

Na onze polls waren we zeer nieuwsgierig naar de reactie van FNV en CNV.

De brief was verzonden op woensdag 6 november 2019 en 2 vragen werden duidelijk gesteld.

A: of men openbaar kon maken met hoeveel leden men tot deze voorstellen was gekomen.

B: of men de voorstellen ook nog kon aanpassen na meer inbreng van de werknemers onder deze cao.

Onze eerste poll over de 5% loonsverhoging geeft aan dat 88% van 1500 stemmers 5 procent te weinig vindt; ook zijn er 81 commentaren die veel inzicht geven over de gedachtegangen van de werknemers.
(https://www.facebook.com/Chauffeursnieuws2.0/
posts/2318147578424486)

Onze tweede poll, over het aan banden leggen van de werktijd naar 8 uur per dag, geeft 87% van maar liefst 3800 stemmen aan dat men dit niet wil. Ook zijn 395 commentaren geplaatst. (https://www.facebook.com/Chauffeursnieuws2.0/
posts/2321626788076565).

Vandaar onze vragen aan de huidige cao-partijen.

Uiteraard zijn wij blij met een collectieve arbeidsovereenkomst en wij willen deze ook in ere houden. Vandaar dat wij op een vriendelijke manier een brief hebben opgesteld waarin wij de twee onderhandelaars opheldering hebben gevraagd.

Tot op heden hebben wij van de heer Willem Dijkhuizen, onderhandelaar van de FNV, nog geen respons mogen ontvangen.

De heer Tjitze J. van Rijssel, onderhandelaar van het CNV, heeft ons wel teruggeschreven.

Uit deze terugkoppeling is vooral te halen dat hij wil benadrukken dat er verschillen zijn tussen de voorstellen van CNV en FNV.

Uiteraard is dit bij de meesten bekend en wij vragen ons af of niet eerst de neuzen van de FNV en CNV dezelfde kant op moeten staan alvorens men de voorstellen openbaar maakt en de werkgeversorganisaties aanbiedt.

De partijen komen op voor dezelfde groep en als men met verschillende voorstellen komt, is de vraag wat het belang is van deze tactiek.

Als CNV en FNV elk voor een eigen cao zouden gaan is het te begrijpen, maar nu lijkt het ons dat men beter kan samenwerken om 1 gelijk pakket aan voorstellen in te dienen.

Op ons komt het nu over dat men zich op verschillende manieren aan de werknemers wil aanbieden.
Maar men moet dan wel extra strijd leveren om tot een cao te komen.

Duidelijke antwoorden kregen we ook niet van de heer van Rijssel; meer een diplomatiek antwoord.

Vraag A (5%) vond hij geen goede vraagstelling omdat het uitkwam op 5,6%. Hij gaf ons de tekst:

"Het CNV wil de prijsstijging + 3% loonsverhoging per jaar. Voor 2019 wordt de prijscompensatie ingeschat op 2,6%. De loonsverhoging wordt dan 2,6% + 3% = 5,6%."

Dit was ons bekend, alleen gingen wij niet voor de polls van CNV en FNV apart.

Het dus bij het CNV afhankelijk van de inflatie en kan dus ook minder worden, want de daadwerkelijke loonsverhoging is 3 procent. De rest zijn we kwijt aan de inflatie.

Wel zeer netjes is dat het 3% per jaar is, of in ieder geval tot een nieuwe cao.

Maar als de inflatie uitkomt op 1,5% hebben we dus maar 4,5 % erbij.

Natuurlijk heeft dhr. van Rijssel wel gelijk, omdat in onze stelling stond 5% en we het niet hadden gesplitst tussen FNV en CNV. Maar moet dit nu een reden zijn om de poll in de prullenbak te gooien?

Vraag B (8 uur werken) is voor het CNV niet aan de orde; er werd geen mening gegeven over hoe zij ertegenover staan.

Dit houdt in dat het aan de onderhandelingstafel moet worden uitgevochten, onder toeziend oog van de werkgevers.

Het wachten is op een antwoord van het FNV.


Tot slot.

Onze polls en brief waren opgesteld voor beide partijen tegelijkertijd en men gebruikt dit om onze vragen te beargumenteren en antwoorden te ontwijken. Dat is jammer, maar voor ons ook een leermoment: dat men zich ziet als gesplitste organisaties die wel voor dezelfde belangen moeten opkomen, maar in onze ogen zijn te vergelijken met water en vuur.

Het geeft ons ook een gevoel van twijfel en de vraag of we wel samen kunnen werken met de huidige vakbewegingen.
Wij gaan ook niet in op deze suggesties.

Dit naar aanleiding van de opmerking dat we contact mochten opnemen als we willen samenwerken.

Dhr. van Rijssel gaf ook aan dat hij niet te veel tijd wil besteden aan uw reacties en onze artikelen, wat wij jammer vinden, maar dat is zijn recht.

Het is duidelijk dat het CNV geen enkel voorstel wil herzien en we weten nog steeds niet uit hoeveel leden deze voorstellen zijn voortgekomen.

Wij waarderen het zeker dat dhr. van Rijssel ons heeft voorzien van een terugkoppeling, en niet de kop in het zand heeft gestoken.

Onze conclusie is wel dat er in eigen hokjes wordt gedacht en de massa niet kan deelnemen om vakorganisaties op andere gedachten te brengen.

Dialogen hebben ook meer te maken met organisaties onderling dan met kwesties die spelen.

Ook ziet men ons niet als een partij en vindt onze visie niet interessant genoeg, aldus de heer van Rijssel.

Wij vinden het uitermate jammer dat uw stem niet wordt geaccepteerd.

Wij zullen ook blijven strijden en vechten voor een omkeer.

Met vriendelijke groet.

Voor meer klik Facebook bericht

Beste lezer,

Donaties zijn nodig om ons bestaan te behouden.

Subsidies geven vaak verplichtingen naar de politiek.

Transporteffect / Chauffeursnieuws / Chauffeursbelangen

Streven ernaar om onafhankelijk te blijven zodat we zonder blad voor de mond kunnen spreken.

Een lidmaatschap (20 euro per jaar ) geeft de achterban die we nodig hebben voor een beslissende stem !

Onze non-profit organisatie spendeert elke cent voor uw belangen.

10

Hartelijk dank voor uw steun

30

Hartelijk dank voor uw steun

40

Hartelijk dank voor uw steun

50

Hartelijk dank voor uw steun

Beste lezer,

Donaties zijn nodig om ons bestaan te behouden.

Subsidies geven vaak verplichtingen naar de politiek.

Transporteffect / Chauffeursnieuws / Chauffeursbelangen

Streven ernaar om onafhankelijk te blijven zodat we zonder blad voor de mond kunnen spreken.

Een lidmaatschap (20 euro per jaar ) geeft de achterban die we nodig hebben voor een beslissende stem !

Onze non-profit organisatie spendeert elke cent voor uw belangen.

10

Hartelijk dank voor uw steun

30

Hartelijk dank voor uw steun

40

Hartelijk dank voor uw steun

50

Hartelijk dank voor uw steun