KENNIS IS   MACHT !
GOOGLE
WORD LID
INDEX/HOME CHAUFFEURSNIEUWS CHAUFFEURSBELANGEN
REGISTREREN
Share
13 november 2019

KAN HET VERKEER MENSEN NORMEN EN WAARDEN LEREN?

Nu vele lidstaten Europa samensmelten tot één geheel is dit mischien geen gekke vraag.
Er zijn grote verschillen in culturen en die culturen komen steeds vaker samen.

In het verleden reisde men nauwelijks; nu is het aan de orde van de dag.

Agressie in het verkeer is niet meer weg te denken, maar ook in de luchtvaart is het al een punt.

Zou dit kunnen komen doordat er veel verschillen zijn in normen en waarden?

Hoe moet dit in de toekomst worden aangepakt, zodat de verschillen kleiner worden?

De transportsector heeft er al jaren mee te maken. Het imago is belabberd geworden en mensen reageren al op voorhand negatief als ze met een beroepschauffeur in contact komen.

Maar ook automobilisten gunnen elkaar vaak het licht in de ogen niet. Daarnaast zijn er al veel gevallen bekend van geweld tegen verkeersregelaars en hulpdiensten.

Wij hebben het idee dat het vooral komt door ergenissen op vele vlakken tussen de mensen zelf.
Wij denken ook dat er verband is te leggen met de verschillende culturen die nu door heel Europa zijn verspreid.
Een internationaal beroepschauffeur heeft altijd te maken gehad met de cultuurverschillen, alleen nu de grenzen weg zijn heeft de generatie die later kwam minder het gevoel dat men in een ander gebied is.

Dit is volgens ons nu ook bij de Europese burger ontstaan; men past zich veel minder aan.
Daardoor ontstaan frictie en agressie, wat gevolgen heeft voor de hele maatschappij.

Terugdraaien is er niet meer bij. Wij vinden dat we moeten bekijken hoe we deze verschillende culturen tot elkaar kunnen brengen of in ieder geval met elkaar kunnen laten samenwerken.

Hier komt volgens ons het verkeer om de hoek kijken.
We weten allemaal dat men in landen waar men links rijdt ook links loopt op een voetpad of in de stad (word dus niet boos als men in die landen tegen je aanbotst).
Ook de roltrappen zijn andersom, en zo zijn er meer voorbeelden.
We willen hiermee aangeven dat verkeer, en hoe het mensen is aangeleerd, een grote invloed op het leven heeft.

Zo kan het bijv in Spanje normaal zijn dat men stopt op de vluchtstrook om even te plassen, maar in andere landen word je voor gek verklaard, waardoor de kans op agressie op de loer ligt.
Dit is één voorbeeld, maar er zijn er genoeg te bedenken.

Iedereen heeft van jongs af aan met het verkeer te maken en hier ligt volgens ons dan ook een mogelijkheid open.

Wij pleiten al geruime tijd voor één Europese organisatie die rijopleidingen gelijktrekt, data verzamelt en richtlijnen maakt en controleert.

Hierin kan men ook het gedeelte normen en waarden meenemen, zodat volgende generaties toleranter tegenover elkaar kunnen zijn.

Bovenstaande geldt uiteraard ook voor andere automobilisten dan beroepschauffeurs.

Als Europa zich echt wil profileren als één Europa zou men hieraan wel moeten werken, vinden wij.
25 jaar Europa, en er zijn nog veel en grote verschillen tussen alle lidstaten.


Misschien is dit iets om over te brainstormen en uit te voeren.

Met vriendelijke groet,

Voor meer klik Facebook bericht

Beste lezer,

Donaties zijn nodig om ons bestaan te behouden.

Subsidies geven vaak verplichtingen naar de politiek.

Transporteffect / Chauffeursnieuws / Chauffeursbelangen

Streven ernaar om onafhankelijk te blijven zodat we zonder blad voor de mond kunnen spreken.

Een lidmaatschap (20 euro per jaar ) geeft de achterban die we nodig hebben voor een beslissende stem !

Onze non-profit organisatie spendeert elke cent voor uw belangen.

10

Hartelijk dank voor uw steun

30

Hartelijk dank voor uw steun

40

Hartelijk dank voor uw steun

50

Hartelijk dank voor uw steun

Beste lezer,

Donaties zijn nodig om ons bestaan te behouden.

Subsidies geven vaak verplichtingen naar de politiek.

Transporteffect / Chauffeursnieuws / Chauffeursbelangen

Streven ernaar om onafhankelijk te blijven zodat we zonder blad voor de mond kunnen spreken.

Een lidmaatschap (20 euro per jaar ) geeft de achterban die we nodig hebben voor een beslissende stem !

Onze non-profit organisatie spendeert elke cent voor uw belangen.

10

Hartelijk dank voor uw steun

30

Hartelijk dank voor uw steun

40

Hartelijk dank voor uw steun

50

Hartelijk dank voor uw steun