KENNIS IS   MACHT !
GOOGLE
WORD LID
INDEX/HOME CHAUFFEURSNIEUWS CHAUFFEURSBELANGEN
REGISTREREN
Share

10 Juli 2019

KOSTEN ONDERWEG RIJZEN DE PAN UIT VOOR DE BEROEPSCHAUFFEUR!

Vakbladen schrijven vooral dat kosten voor transportbedrijven hoger worden.

Maar wat als we naar de beroepschauffeur zelf kijken?

Wij horen steeds vaker dat bedrijven de kosten en de rekening bij de beroepschauffeur leggen!
Natuurlijk wil het bedrijfsleven voor dit fenomeen geen aandacht en helaas zien we ook geen actie van de huidige grote vakbonden.
Als we het gaan vergelijken met andere sectoren en uitgaan van wat normaal geacht wordt, zien we toch dat een beroepschauffeur veel facturen voor eigen rekening krijgt.
Zo is het in het beroepsverkeer normaal geworden dat men elke seconde in twijfel trekt.
Alles moet verantwoord worden anders wordt het niet betaald.
Als men op kantoor even naar de wc gaat danwel even niet op zijn plaats zit of zich afwend van een computerscherm zal niemand zich daar over bekommeren.

Bij de beroepschauffeur is dat anders!

Het computersysteem is gekoppeld aan beweging.


Zodra er geen beweging is dan springt de computer automatisch op het niet betalen van de tijd.
Dit houdt in dat alles aangegeven moet worden wat men doet.
Nog een groter nadeel is voor de beroepschauffeur, dat men zelfs extern buiten medeweten gegevens kan en mag veranderen.
Afspraken en protocollen hierover zijn in onze ogen nihil.
Voor bedrijven zijn deze gegevens heilig (ook al zijn ze gemanipuleerd) en er is moeilijk tegen in te gaan voor een werknemer.

Maar ook de kosten onderweg worden hoger voor een chauffeur.
Met name een internationaal chauffeur zal het merken.

Op steeds minder locaties door Europa kan men nog naar een supermarkt om boodschappen te doen.
Men is dus veel meer aangewezen op wegrestaurants en benzinestations.
Iedereen weet dat je daar de hoofdprijs betaald en een andere optie wordt dus weggenomen doordat men nergens meer mag komen met de vrachtwagen.

De vergoeding die men voor maaltijden krijgt, is ver onder niveau, zeker nu de btw tarieven sterk zijn verhoogd.
Dit punt is van belang voor meerdere lidstaten.
Als we kijken naar andere sectoren zijn alle vergoedingen hoger dan die bij ons.
Het houdt ook in dat de beroepschauffeur een flink deel uit eigen zak moet betalen tijdens zijn werkzaamheden.

Hier stopt het niet.

Nu de Europese Unie duidelijk maakt dat men vaker een hotel MOET nemen komen ook deze kosten op het bord van de chauffeur.
Bedrijven betalen dit gewoon weg niet voor zijn personeelsleden !
Daar is de onkostenvergoeding voor zegt men.
Onkostenvergoeding voor een beroepschauffeur in Nederland is per 24 uur 50 euro en 16 cent.
Dit houdt in dat men een groot deel van zijn salaris aan het inleveren is om alles te bekostigen.
Parkeergelden doet de werkgever ook al moeilijk over.

Werkgevers zeggen dat de chauffeur zelf kiest om betaalde parkeerplekken te nemen.

Uiteraard roept iedereen dat een werkgever het moet betalen. Maar gebeurt dit ook?
Of moet een beroepschauffeur keer op keer vechten om zijn geld te krijgen?
De macht ligt nog altijd bij de werkgever, die betaalt het salaris achteraf uit.

Reiskosten is ook al een punt geworden in onze sector.
Met name binnenlandchauffeurs hebben hier in hoge kosten.

Chauffeurstekort wordt veel geroepen maar een werkgever wil vaak geen reiskosten betalen. Ook dit punt moet goed geregeld gaan worden lijkt ons.

Boetes

Boetes in de transportsector zijn boetes voor overheden een belangrijke bron van inkomsten.
Transport is er elke dag dus elke dag kan gescoord worden.
Om de pakkans te vergroten kan men tot 28 dagen terug kijken en daar zit dan rij en rusttijden in en snelheid.
Zelfs kan men eisen om tot een volledig jaar terug te kijken en te zoeken naar overtredingen.

Geen beroep is er die zoveel pakkans heeft als de beroepschauffeurs.
Hier knelt het ook tussen de bedrijven en zijn werknemers.
Hoogte van boetes zijn extreem en staat niet in verhouding met verkeersveiligheid.
Overheden weten ook dat wetten zeer moeilijk uit te voeren zijn en dat is ook nodig voor de inkomsten denken wij.
Maar bedrijven leggen steeds vaker de rekening bij de beroepschauffeur zelf.
De kostenpost is enorm voor bedrijven en ze voelen zich misschien wel gedwongen om de rekening door te spelen naar de beroepschauffeur.
Overtredingen als geen gordel dragen en door rood rijden enz enz is natuurlijk de verantwoording van de chauffeur.

Maar wat betreft rij en rusttijden?

Wij rijden de ritten die ons opgedragen zijn. In veel gevallen zit er een tijdslot op. Wat dan ?
Ook kunnen veel beroepschauffeur geen 2 uur minder rijden om dal een parkeerplek te gaan zoeken voor de nacht. (per week zou dit een enorm verlies zijn aan tijd)
Menig bedrijf zou dit niet op prijs stellen en zou lijden tot ontslag.

Wij vinden daarom dat boetes in eerste instantie op naam van het bedrijf moet worden uitgeschreven, zoals dat gebeurt met boetes omtrent de kilometerheffing.
Een chauffeur heeft naar ons inziens meer eigen kosten onderweg en wij vinden dat kosten die duidelijk voor rekening zijn van bedrijven ook daar in eerste instantie terecht moeten komen.

Wij vinden zeker dat hier een taak ligt voor vakbonden en die moeten ervoor zorgen dat het niet alleen in Nederland goed geregeld is maar voor heel Europa!

Het kan niet zo zijn dat een beroepschauffeur keer op keer kosten moet voorschieten en dan moet vechten om het weer terug te krijgen en het gelijk te halen.
Chauffeurs kunnen niet elke keer bij de rechter aankloppen als een bedrijf zijn poot strak houd.
Dit weten de bedrijven maar al te goed.

Met vriendelijke groet.

Een paar artikelen klik hier voor meer.

TRANSPORTEURS HEBBEN HET MOEILIJK DOOR LATE CAO

Niet alleen bedrijven maar zeker ook chauffeurs hebben nadeel bij een late CAO!

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

VELE VRAGEN OF DE TRANSPORTSECTOR ZICH MOET AANSLUITEN BIJ DE BOEREN

Waarom roepen wij niet op om mee te doen 16 oktober?

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

SNIJDEN BEROEPSCHAUFFEURS ZICHZELF IN DE VINGERS?

Natuurlijk gunnen we  de grote vakorganisaties een slechte opkomst niet, maar .....

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

WIE ZOU HET BIJNA NIET VERGETEN?

Wij zijn het bijna vergeten door zo weinig aandacht door de FNV zelf.

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

Boerenprotest-onze rol-onze inzet-onze nabeschouwing !

Wij kunnen dit ook voor de Transportsector lees het verslag en de insites !

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

FNV GAAT BEGINNEN MET ACTIES! MAAR IS DIT NIET MOSTERD NA DE MAALTIJD?

atuurlijk staan we achter elke actie, alleen werk dit niet averechts?? Is dit wel een actie te noemen? Lees onze tekst!

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

RIJBEWIJS ONLINE KOPEN? WANNEER KOMT MEN IN ACTIE?

Brieven naar de Europese Unie, wij laten het niet doodbloeden. Rijbewijzen(vals) kan je steeds makkelijker verkrijgen

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

DE HUIDIGE TIJD! OOK ONZE MINSTER VOOR DE TRANSPORTSECTOR.

Chauffeurs verdienen weinig maar verantwoording is hoger dan bij Kamerleden. Kamerleden zijn voortdurend bezig op tablets en smartphones tijdens debatten.

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

PRINSJESDAG 2019 EN ONZE VISIE VOOR DE TRANSPORTSECTOR

Weinig feiten en veel beloftes.
Maar 85 miljoen beleidsgeld voor infrastructuur wegen en veiligheid.
312 miljoen voor Science fiction

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

PENSIOENEN EN HET SPEL VAN DE GROOTSTE VAKBEWEGING EN DE POLITIEK

Op voorhand van de presentatie vandaag. Waarom word er niet naar het volk geluisterd? Waarom moet het ingewikkeld? Wat zijn de rollen van bestuurders?

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

GEMEENTES GOOIEN DE BOEL OP SLOT VOOR VRACHTWAGENS.

Tijd voor actie ! De eerste officiële brief de deur uit en meerdere zullen volgen. Wat de huidige vakbonden wederom verzuimen te doen, zullen wij dan maar doen.

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

VEEL VERWIJTEN AAN ONS ADRES CHAUFFEURSNIEUWS/TRANSPORTEFFECT !

Wij danken de volgers voor hun positieve commentaren!
Na deze tekst heeft men ons een hart onder de riem gestoken.

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

DE OPEN DEUR VAN HET FNV, BETER LAAT DAN NOOIT ZULLEN WE MAAR DENKEN

Komen vakbewegingen als moster na de maaltijd?
Zal het wederom bij mooie woorden blijven?
Wij tonen al meer inzet als de mactige vakbewegingen met ruim 1000 man personeel.

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

DEZE BERICHTEN WERKEN IMAGO SCHADE IN DE HAND !

Bericht naar heer Bosseveld maar ook naar het media platform Nieuwspaal.
Werkgeversorganisaties hebben ook alle belang bij dit soort berichten.
Reactie is dan ook nodig volgens ons!

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

DE DAG VAN DE CHAUFFEUR !

Onze poll en uitslag en meningen

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

HET DOODBLOEDEN VAN ONDERWERPEN ... DAT GEBEURD NIET BIJ ONS !

Brieven naar de Tweede Kamer en naar de Europese unie.
We blijven druk zetten op het thema !

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

Tim kwam aangereden met zijn vrachtwagen toen er plost een auto naast hem uit de bocht ging

Meestal komen er in de media veel negatieve berichtgeving over de transportsector en de beroepschauffeurs

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

VAKBEWEGINGEN DOEN NIETS VOOR ONZE GROEP ! (Dit horen we vaak)

De afgelopen 2 jaar hebben we veel ervaringen opgedaan omtrent organisaties.

Toch eens tijd om ook onze mening te geven !

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

VRACHTWAGENCHAUFFEUR EEN ZWAAR BEROEP ?

Classificatie voor een zwaar beroep ! We moeten ons laten horen !

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

ONDERWERP STAND AIRCO NA 30 JULI RADIO UITZENDING (HET VERVOLG)

Wij laten het onderwerp niet doodbloeden en een verplichting tot stand airco in vrachtwagenslaapcabines zal er komen als het aan ons ligt.

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

IN ACTIE OMTRENT KOSTEN CODE 95 VOOR OUDERE CHAUFFEURS DIE ALSNOG CODE 95 MOETEN HALEN.

Kosten die we eraan kunnen verbinden komen al snel op 1200 euro voor een chauffeur  !

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

OMZET CBR BOVEN DE 154 MILJOEN ! RUIM 115 MILJOEN NAAR HET PERSONEEL !

Mensen wachten nog steeds onnodig meerdere maanden op groen licht van het CBR . Maar wel ruim 1000 man personeel en een omzet van boven 154 miljoen

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

WAAROM PAKKEN ORGANISATIES SOMMIGE KWESTIES WEL OP OF WAAROM NIET ?

Toen wij begonnen gingen wij ervan uit als men met een goed onderbouwd plan komt en het voorwerk had gedaan dat steun van deze partijen zelfsprekend is.

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

DENEMARKEN WEL STRENGER IN HET WEEKEND PARKEER VERBOD

In de eerste vier maanden van 2019 zijn maar liefst al 2.088 boetes opgelegd

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

DENEMARKEN VERDER IN DE STRIJD TEGEN SOCIALE DUMPING !

Het transportbedrijf KURT BEIER (Padborg) lokte personeel naar zich toe door hun gouden bergen te beloven.
Maar iedereen word wakker nu !

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

CAMPAGNE VAN DE WERKGEVERSORGANISATIE TLN START GEEN PERSONEELTEKORT EN PRIJZEN ONDER DRUK

Werkgevers organisatie TLN  begint met campagne voor  aankomende cao beroepsgoederenvervoer geen personeel tekort en werkgevers hebben het moeilijk. Wat doen CNV en FNV ?

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

CAO ONDERHANDELINGEN BEGINNEN EN CHAUFFEURSTEKORT VERDWIJNT

Net na de afgelopen CAO (2018) onderhandelingen kwamen berichten naar buiten dat er 20 miljoen nodig was. En nu ?

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

RUIM 240 REACTIES, over het chauffeursvak !

Kan je chauffeur worden of moet het in je bloed zitten ?
Wij gaan er dieper op in en komen met onze visie !
En hoe verder ?

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

Tweede kwartaal ook rode cijfers voor WARBERER !

De aandelen spreken ook boekdelen !
Nu kwam het verlies in het tweede kwartaal van 2019 uit op .........

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

SOAP CBR WORDT HORRORFILM !

De beste filmschrijvers in de wereld kunnen dit niet bedenken maar alles waar deze overheid een rol in speelt geeft een scenario van onmacht en teleurstellingen !
CBR KIWA CBS BELASTINGDIENST ORGANISATIES ENZ ENZ

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

WELKE BEDRIJVEN ZORGEN GOED VOOR PERSONEEL (STAND AIRCO)

Welke bedrijven zorgen voor het welzijn van personeel en verkeersveiligheid.
Stand Airco ons thema onze missie,Europese wet moet er komen.

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

WEGDEEL AFSLUITEN BLIJFT ONGELOVELIJK MOEILIJK !

Toch gaat het al zo ver dat men bewijzen van, een verticaal vlieggordijn moet uitrollen als een rood kruis aan gaat

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

PRIVACY EN DE BERICHTEN IN ONZE FACEBOOK COMMUNITY

Het punt van privacy blijft een punt als men negatief in beeld komt.
Hier onze visie en mening !

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

PRIJZEN TACHOGRAAF KAARTEN ZULLEN NOOIT LAGER WORDEN

Is dit een feit of is er een kans dat de minister als volksvertegenwoordiger haar werk gaat doen ?
De roep van het volk is er !

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

PERSONEEL KAN JE MAKEN OF KRAKEN !

Waarom zie je steeds vaker bedrijven na de tweede generatie kapot gaan ?

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

RADIOPROGRAMMA SPRAAKMAKKERS 30 JULI 2019

Aschwin Cannoo
Onze voorzitter, spreekt over de STAND AIRCO !
Een Europese wet moet !
Spraakmakers 30 juli 2019

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

CHAUFFEURS HEBBEN EEN HITTEGOLF VAN RUIM 6 MAANDEN !

We zullen doorgaan, wij blijven de kar trekken. lees hier alles tot nu toe !

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

WILT U ZELF ONDERHANDELEN BIJ WERKGEVERS ?

Zoals u weet moet er op 1 januari 2020 een nieuwe CAO op tafel liggen. Het valt ons op dat er weinig reactie is op de voorstellen die het CNV heeft neergelegd.

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

BESTE BEROEPSCHAUFFEURS IN HET BEROEPSGOEDERENVERVOER

Zoals u weet moet er op 1 januari 2020 een nieuwe CAO op tafel liggen. Het valt ons op dat er weinig reactie is op de voorstellen die het CNV heeft neergelegd.

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

VERTROUWEN WE NIET TE VEEL OP ELECTRONICA

In het verkeer, en in en om voertuigen is het een bolwerk van elektronica.
Wij stellen de vraag of men hier niet te veel op vertrouwt ?
Dat er veel geld aan verdiend wordt, moge duidelijk zijn.

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

DE CNV KOMT MET EISEN VOOR DE NIEUWE CAO

Onze algemene indruk is dat men erg laag inzet en dat men niet teveel tijd eraan kwijt wil.

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

BUITENLANDSE BESTUURDERS HEBBEN HET MOEILIJK OP DE NEDERLANDSE WEGEN

Zijn buitenlanders veroorzakers van opstoppingen op ons wegennet ?

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

KOSTEN ONDERWEG RIJZEN DE PAN UIT VOOR DE BEROEPSCHAUFFEUR !

Vakbladen schrijven vooral dat kosten voor transportbedrijven hoger worden.
Maar wat als we naar de beroepschauffeur zelf kijken ?

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

WAAROM KRIJGEN BURGERS RUIMTE MET KLAGEN ?

Op industrieterreinen is het aan de orde van de dag, hoe kunnen we vrachtwagens weren ?
Mensen wonen goedkoop om te klagen

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

OVER ONS EN HOE STAAN WE ERVOOR

LEDEN AANTAL-KOSTEN-DE BOEKEN OPEN !

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

JONGERE GENERATIES VINDEN CHAUFFEUREN NOG STEEDS MOOI !

We wilden graag weten hoe jongere generaties denken over de toekomst en het chauffeurs vak

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

KLAGEN OP SOCIAAL MEDIA !

Is dit niet normaal en nodig ? De vraag is, zijn er alternatieven en waarom wordt dit gedaan ?

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

ZIJN DE BEROEPSCHAUFEURS EEN TE KLEINE GROEP ?

Als men geld weg kan trekken staat men vooraan maar zodra het gaat om het welzijn van de chauffeurs loopt men hard weg !

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

CHAUFFEURS KRIJGEN HET NOG MOEILIJKER DE AANKOMENDE 2 MAANDEN

De lijst is lang en we kunnen wel even doorgaan waarvoor we allemaal de pispaal voor waren of zijn

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

WE ZITTEN OP DE HELFT IN 2019

Nu dat men geen crisis meer kan noemen, neemt men maar al te graag klimaat in de mond.Hoe staan we ervoor ?

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

HEPPNER HAALT EEN BEHOORLIJKE OMZET

De grote transportbedrijven draaien goed !

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

Vakantie rijverboden Duitsland 2019 elke zaterdag juli en augustus

Waar kan je rijden en waar niet.....Vanaf 07.00 uur tot 20.00 uur !
Kaart en tekst klik hier

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

ZWARTE ZATERDAGEN EN MEER FRANKRIJK 2019

e eerste zaterdagen van augustus worden extra pittig op de Franse autowegen.

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

VAKANTIESEIZOEN START WEER EN HIER WAT TIPS EN INFORMATIE

Deze informatie (TIPS) is voor iedereen bedoeld en wij hopen dat beroepschauffeurs eventueel meer tips kunnen geven,na het lezen.

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

KILOMETERHEFFING IN NEDERLAND -WEL ERG SNEL EEN CONCEPT KLAAR !

KILOMETERHEFFING bent u voor of tegen ? lees hier onze visie en alle INFORMATIE op het moment . Vul ook in JA of NEE in de Poll

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

HET IS WARM EN CHAUFFEURS ONDERVINDEN DIT !

We zijn al een tijd bezig met het aankaarten van het probleem. Overheid Vakbewegingen en Organisaties zien niet in hoe groot dit probleem is. EEN STAND AIRCO IS EEN MUST !

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

BELGIË HEEFT WEER EEN REDEN TOT VERHOGING KILOMETERHEFFING !

Natuurlijk is dit punt enkel maar een excuus die gebruikt wordt door de politiek

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

GEEFT HEGELMANN ANTWOORD AAN GIRTEKA ?

Ook Hegelmann gaat groot uitbreiden in Litouwen zal Hegelmann een serieuze concurrent gaan worden tegen de macht van Girteka ?

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

EN WEER KOMT HET MEGA BEDRIJF GIRTEKA MET CIJFERS DIE OGEN DOEN TOLLEN !

Volgens het jaarverslag 2018 heeft Girteka maar liefst een groei van 37 procent-Dit zou  betekenen dat 1 truck 127.300 euro winst per jaar opbrengt.

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

EN WEER KOMT HET MEGA BEDRIJF GIRTEKA MET CIJFERS DIE OGEN DOEN TOLLEN !

Volgens het jaarverslag 2018 heeft Girteka maar liefst een groei van 37 procent-Dit zou  betekenen dat 1 truck 127.300 euro winst per jaar opbrengt.

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

ARBEIDERS ONDER CAO WERKZAAM TOT 50 ZIJN DE PISANG

Minister Rutte en de vakorganisaties riepen wel eens waar dat het dit was of niets
MAAR NU ZIJN WE ECHT DE PISANG !

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

DELTAPLAN EEN SCIENCE FICTION FILM ?

Gisteren was het in alle media, alleen denken wij minder positief dan men had verwacht.

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

TARIEVEN KIWA KAARTEN TE HOOG VIND OOK DE MINISTER

Verslag van overleg verkeersveiligheid, Tachograafkaarten weginspecteurs verkeerslachtoffers helmpicht en meer

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

DE SOAP KIWA HOUDT NIET OP ! IS DEMOCRATIE ENKEL NOG EEN WOORD ?

Elke organisatie die in opdracht of samenwerkt met de overheid is tegenwoordig verzekerd van bescherming. Miljonairs worden gemaakt

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

BLOKTIJDEN IN OOSTENRIJK GROOTSTE FLAUWE KUL

Maximaal 300 vrachtwagens per uur worden doorgelaten bij de grensovergang Kufstein en ook bij de grensovergang Italië Oostenrijk.

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

DRAAIT GIRTEKA OP ONZE BELASTINGCENTEN ?

Per trekkende eenheid maar 65 transporten per jaar.

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

LAND PLAT GOOIEN ! ONS PLAN LIGT AL KLAAR !

We hoorden zo vaak dat iedereen het er wel mee eens is dat de tijd daar was om de macht van de transport te laten zien aan de politiek en de burgers.

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

KILOMETERHEFFING BELGIE NOG STEEDS EEN DRAMA

België beloofde hemel te aarde met de kilometer heffing, het systeem zou betrouwbaar zijn en komt ten goede van het zeer slechte wegennet.

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

LEVENSVERWACHTING CIJFERS PUUR POLITIEK ! HET DRAAIBOEK WORDT UITGEVOERD

Er wordt veel gesproken over het toekomstige pensioenakkoord
Al snel kwam de aap uit de mouw. Pensioenfondsen probeerden op beurzen en met andere projecten meer geld te creëren met de inleg van de burgers.

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

9 JAAR ONDERHANDELEN EN DAN DIT PENSIOENAKKOORD !

Beroepschauffeurs staan bovenaan waar de gevolgen voelbaar zijn door dit akkoord

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

STAND AIRCO OP DE WAGEN EN HET IenW

Zoals u weet zijn we al een hele periode bezig om de stand-airco vast op de vrachtwagen te krijgen.
De commissie van I&W heeft ons op de hoogte gesteld

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

EISENPAKKET VAKBONDEN CAO ONDERHANDELINGEN 2020

Eisenpakket voor de aankomende CAO onderhandelingen-- praat mee met ons !

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

SALARIS D SCHAAL OF E SCHAAL MAAKT WEL DEGELIJK EEN GROOT VERSCHIL !

Wij horen vaak dat men zegt dat het netto niet veel uitmaakt of men in de D schaal rijdt of in de E schaal. Het maakt wel degelijk veel uit !

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

CHAUFFEURSTEKORT BLIJFT EEN ONDERWERP !

Wanneer wordt men wakker en neemt zijn verantwoordelijkheid ? Nog steeds ziet men niet de waarheid !

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

SPECIALE VRACHTWAGEN PARKEERPLAATSEN WORDEN VAAK MISBRUIKT DOOR LOKALE BEDRIJVEN !

De zeldzame parkeerplekken voor vrachtwagen worden vaak misbruikt en gemeentes doen niets !

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

WABERER VERDER DE AFGROND IN!

Het bedrijf wil NU minder vrachtwagens!
Lees hier het waarom en de insite informatie

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

GOED NIEUWS ! … WATERSTOF WINT TERREIN ZONDER STEUN VAN DE POLITIEK !

Wij zijn verheugt dat op waterstof wordt ingezet en niet de politiek de macht geven om concurrentie te monopoliseren en de marktwerking te controleren. 

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

NOG EVEN EN DE WARME PERIODE BEGINT WEER VORM AAN TE NEMEN

Men weet blijkbaar niet dat een internationaal chauffeur overal rijdt en lang met warmte te maken heeft.
Wij willen meer als alleen subsidie

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

MAAKT DE OVERHEID DE VOLGENDE STAP OM ELECTIRISCH RIJDEN TE STIMULEREN ?

Benzine prijzen worden omhoog geduwd !
Nederland wil altijd vooraan staan met ontwikkelingen en de burgers blijven accepteren.

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

WAAR BLIJVEN DE VAKBONDEN DIE AAN DE CAO ONDERHANDELINGEN DEELNEMEN

Deze tacktiek is uiteraard niet in ons voordeel !
Een eisenpakket is nodig om tot dialogen te komen !

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

PARKEERPROBLEMEN VRACHTWAGEN

Met het artikel van TLN zijn we het niet eens!
Wij zien dat financieel belang boven het welzijn gaat van de beroepschauffeur en de transporteurs.

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

DE NEDERLANDSE BEROEPSCHAUFFEUR IS AAN HET VERDWIJNEN!

Zo gek is het niet wat we de laatste jaar roepen!
Dit houdt dus in dat er maar 28 % van het containervervoer wordt uitgevoerd door Nederlandse beroepschauffeurs!

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

ELK JAAR ROEPT MEN HET WEL EEN KEER

ECONOMISCHE SHADES DOOR FILE EN OMRIJDEN
IS ER GEEN ANDERE OPLOSSING.... LEES HET HIER!

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

BEDRIJVEN EN GEMEENTES HOOFDSCHULDIG AAN DE ZOGENAAMDE VERVUILING BEROEPSCHAUFFEUR !

Bedrijven en gemeentes schreeuwen dat beroepschauffeurs vervuilers nummer 1 zijn!
Poepen en plassen in de natuur. Maar wie is de hoofdschuldige?

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

INTIMIDEREND GEDRAG IN HET VERVOER!

Normen en waarden zijn vaak niet vanzelfsprekend en de mens is nu eenmaal egoïstisch aangelegd. asielzoekers en migranten

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

WEEKENDRUST IN CABINE NIET ACHTERAF AANTONEN

Daar moeten we echt niet blij mee zijn als dit waar zou zijn ! lees hier het WAAROM en de feiten nu.

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

MEER VERKEERSDODEN HEBBEN WIJ TOCH VOORSPELD

Meer verkeersdoden maar waar blijft het WAAROM?
Vandaar wij het maar weer eens roepen!

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

MOBILITEITSPAKKET 99 PROCENT ZEKER

Wij zaten bij het vuur en hier duidelijkheid. Wat is er nu geregeld ? Cabotage, ferry/trein, boetes, parkeerplaatsen, verlengde rijtijd, wie tachograafplicht en meer……..

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

DE RESULTATEN EN HET BELANG VAN ONZE INZET

Steeds vaker horen wij dat we niets kunnen bereiken en dat het vooral bij woorden blijft. Lees hier dat niets te laat is.

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

AUTOVERLICHTING EN VRACHTWAGENVERLICHTING

Gebruik de verlichting die voorgeschreven is. Lees meer hierover....

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

VAN WELKE REGELS MAG DE POLITIE AFWIJKEN?

U verwacht het misschien niet maar de politie heeft simpel gezegd ........

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

HET GAAT GOED MET DE TRANSPOR ! TIJD VOOR DIKKE LOONSVERHOGING!

Van de week de firma Vos met het nieuws dat er veel te verdienen valt met de transport. Wij vinden dat er boter bij de vis moet!

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

NIET NAKOMEN VAN CAO AFSPRAKEN MAKKELIJK VOOR WERKGEVERS!

Hoe vaak horen we niet iemand zeggen...... DAT mag een werkgever niet volgens de CAO

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

BETAALD PARKEREN VRACHTWAGENS WERKT NIET !

Onze voorspelling komt uit en is ook niet zo gek ! 12 wagens stonden er maar op een woensdagavond! HET WAAROM..LEES HET HIER!

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

WAAROM WORDT ER ZO INGEZET OP GELIJK LOON

Heeft het nog zin zullen vele denken, Lees hier waarom het allemaal zin heeft en waarom wij ons wel inzetten.

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

HONGAARSE WABERER’S DOORGESCHOVEN NAAR DE WESTERSE STOEL

Het luchtkasteel opgebouwd uit voordelen van Europese Unie zit in zwaar weer.Goliath is klein te krijgen!

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

BEROEPSCHAUFFEURS BLIJVEN ALLEEN OP DE WERELD!

FNV EN CNV, geven GEEN aandacht aan het MOBILITEITSPAKKET !.
De belangerijkste stap voor de toekomst van de Beroepschauffeurs.
MEN MOET TOCH DOORKRIJGEN DAT WEER ALLEEN VOOR STAAN

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

AANKOMENDE CAO ONDERHANDELINGEN, WAAROM HOREN WE MAAR NIETS ?

8 maanden te gaan, dan zou er een nieuwe CAO op tafel moeten liggen.Angstvallig lijkt het misschien wel, of wil men helemaal nog geen nieuwe CAO?

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

VANDAAG EENS OVER DE E-BIKE, SNELHEID VAAK ONDERSCHAT

De E-bike gaat hard en vaak wordt het onderschat door alle bestuurders van voertuigen.

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

WAT IS NOG WAAR? ROND ELECTRISCH RIJDEN!

We hebben het ook gezien met het dieselschandaal.
De druk werd zo hoog voor het produceren van goede resultaten dat zelfs deze grote bedrijven overgingen tot frauderen

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

LID WORDEN VAN EEN VAKORGANISATIE!

Je hoort vaak zeggen ik ben geen VAKBONDSMAN -
of men dit een waardig excuus vindt om niet een vakbeweging te steunen

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

VLUCHTMISDRIJF TE MAKKELIJK NEERLEGGEN BIJ DE VRACHTWAGENCHAUFFEURS!

Steeds vaker horen wij dat een vrachtwagenchauffeur gezocht word vanwege een vluchtmisdrijf bij lichte schades

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

VERKEERSVEILIGHEID NIET ALTIJD EEN PRIORITEIT VOOR VEILIG VERKEER NEDERLAND

Wij waren verbaasd om het antwoord van Veilig Verkeer Nederland (VVN).

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more

REGELS DIE BIJ VRACHTWAGENS WORDEN OPGELEGD

MEER TE DOEN OM IN GOED DAGLICHT TE KOMEN BIJ DE MASSA?
De transportsector is de makkelijkste prooi om bij de algemene burger in een goed daglicht te komen

Opmerkingen : redactie@transporteffect.nl

Read more