KENNIS IS   MACHT !
GOOGLE
WORD LID
INDEX/HOME CHAUFFEURSNIEUWS CHAUFFEURSBELANGEN
REGISTREREN
Share

10 Juli 2019

KOSTEN ONDERWEG RIJZEN DE PAN UIT VOOR DE BEROEPSCHAUFFEUR !

Vakbladen schrijven vooral dat kosten voor transportbedrijven hoger worden.

Maar wat als we naar de beroepschauffeur zelf kijken ?

Wij horen steeds vaker dat bedrijven de kosten en de rekening bij de beroepschauffeur leggen !
Natuurlijk wil het bedrijfsleven voor dit fenomeen geen aandacht en helaas zien we ook geen actie van de huidige grote vakbonden.
Als we het gaan vergelijken met andere sectoren en uitgaan van wat normaal geacht wordt, zien we toch dat een beroepschauffeur veel facturen voor eigen rekening krijgt.
Zo is het in het beroepsverkeer normaal geworden dat men elke seconde in twijfel trekt.
Alles moet verantwoord worden anders wordt het niet betaald.
Als men op kantoor even naar de wc gaat danwel even niet op zijn plaats zit of zich afwend van een computerscherm zal niemand zich daar over bekommeren.

Bij de beroepschauffeur is dat anders !

Het computersysteem is gekoppeld aan beweging.
Zodra er geen beweging is dan springt de computer automatisch op het niet betalen van de tijd.
Dit houdt in dat alles aangegeven moet worden wat men doet.
Nog een groter nadeel is voor de beroepschauffeur, dat men zelfs extern buiten medeweten gegevens kan en mag veranderen.
Afspraken en protocollen hierover zijn in onze ogen nihil.
Voor bedrijven zijn deze gegevens heilig (ook al zijn ze gemanipuleerd) en er is moeilijk tegen in te gaan voor een werknemer.

Maar ook de kosten onderweg worden hoger voor een chauffeur.
Met name een internationaal chauffeur zal het merken.

Op steeds minder locaties door Europa kan men nog naar een supermarkt om boodschappen te doen.
Men is dus veel meer aangewezen op wegrestaurants en benzinestations.
Iedereen weet dat je daar de hoofdprijs betaald en een andere optie wordt dus weggenomen doordat men nergens meer mag komen met de vrachtwagen.

De vergoeding die men voor maaltijden krijgt, is ver onder niveau, zeker nu de btw tarieven sterk zijn verhoogd.
Dit punt is van belang voor meerdere lidstaten.
Als we kijken naar andere sectoren zijn alle vergoedingen hoger dan die bij ons.
Het houdt ook in dat de beroepschauffeur een flink deel uit eigen zak moet betalen tijdens zijn werkzaamheden.

Hier stopt het niet.

Nu de Europese Unie duidelijk maakt dat men vaker een hotel MOET nemen komen ook deze kosten op het bord van de chauffeur.
Bedrijven betalen dit gewoon weg niet voor zijn personeelsleden !
Daar is de onkostenvergoeding voor zegt men.
Onkostenvergoeding voor een beroepschauffeur in Nederland is per 24 uur 50 euro en 16 cent.
Dit houdt in dat men een groot deel van zijn salaris aan het inleveren is om alles te bekostigen.
Parkeergelden doet de werkgever ook al moeilijk over.
Werkgevers zeggen dat de chauffeur zelf kiest om betaalde parkeerplekken te nemen.
Uiteraard roept iedereen dat een werkgever het moet betalen. Maar gebeurt dit ook ?
Of moet een beroepschauffeur keer op keer vechten om zijn geld te krijgen ?
De macht ligt nog altijd bij de werkgever, die betaalt het salaris achteraf uit.

Reiskosten is ook al een punt geworden in onze sector.
Met name binnenlandchauffeurs hebben hoge kosten.

Chauffeurstekort wordt veel geroepen maar een werkgever wil vaak geen reiskosten betalen. Ook dit punt moet goed geregeld gaan worden lijkt ons.

Boetes

Boetes in de transportsector zijn boetes voor overheden een belangrijke bron van inkomsten.
Transport is er elke dag dus elke dag kan gescoord worden.
Om de pakkans te vergroten kan men tot 28 dagen terug kijken en daar zit dan rij en rusttijden in en snelheid.
Zelfs kan men eisen om tot een volledig jaar terug te kijken en te zoeken naar overtredingen.

Geen beroep is er die zoveel pakkans heeft als de beroepschauffeurs.
Hier knelt het ook tussen de bedrijven en zijn werknemers.
Hoogte van boetes zijn extreem en staat niet in verhouding met verkeersveiligheid.
Overheden weten ook dat wetten zeer moeilijk uit te voeren zijn en dat is ook nodig voor de inkomsten denken wij.
Maar bedrijven leggen steeds vaker de rekening bij de beroepschauffeur zelf.
De kostenpost is enorm voor bedrijven en ze voelen zich misschien wel gedwongen om de rekening door te spelen naar de beroepschauffeur.
Overtredingen als geen gordel dragen en door rood rijden enz enz is natuurlijk de verantwoording van de chauffeur.

Maar wat betreft rij en rusttijden ?

Wij rijden de ritten die ons opgedragen zijn. In veel gevallen zit er een tijdslot op. Wat dan ?
Ook kunnen veel beroepschauffeur geen 2 uur minder rijden om dal een parkeerplek te gaan zoeken voor de nacht. (per week zou dit een enorm verlies zijn aan tijd)
Menig bedrijf zou dit niet op prijs stellen en zou lijden tot ontslag.

Wij vinden daarom dat boetes in eerste instantie op naam van het bedrijf moet worden uitgeschreven, zoals dat gebeurt met boetes omtrent de kilometerheffing.
Een chauffeur heeft naar ons inziens meer eigen kosten onderweg en wij vinden dat kosten die duidelijk voor rekening zijn van bedrijven ook daar in eerste instantie terecht moeten komen.

Wij vinden zeker dat hier een taak ligt voor vakbonden en die moeten ervoor zorgen dat het niet alleen in Nederland goed geregeld is maar voor heel Europa !

Het kan niet zo zijn dat een beroepschauffeur keer op keer kosten moet voorschieten en dan moet vechten om het weer terug te krijgen en het gelijk te halen.
Chauffeurs kunnen niet elke keer bij de rechter aankloppen als een bedrijf zijn poot strak houd.
Dit weten de bedrijven maar al te goed.

Met vriendelijke groet.

Registreren voor 20 euro Naar onze Facebook Naar pagina Chauffeursnieuws
ACTIE TOT 20 JULI 2019