redactie@transporteffect.nl
© 2019 transporteffect. All rights reserved.
Transporteffect

Spinklosstraat 1
6515GC Nijmegen
Magnifying glass with the word new rules on grass background. Selective focus
KENNIS IS   MACHT !
NAAR ONZE ANDERE PAGINA'S E-mail Contact

>NIET NAKOMEN VAN CAO AFSPAKEN MAKKELIJK VOOR WERKGEVERS !

Vorige week kondigde de FNV grootste vakorganisatie van Nederland aan dat er 400 banen van de ongeveer 2000 banen moeten verdwijnen.
Buiten het nieuws dat men moet snijden in het personeelsbestand, viel het ons juist op, het aantal personeelsleden dat de FNV heeft !
1650 personeelsleden in vaste dienst en dan nog eens 350 extern.
Dit zijn aantallen wat bij ons ongeloof en verbazing oproept.
Het is algemeen bekend dat vakbonden de laatste decennia voornamelijk collectief te werk gaan en zelfs niet meer voor de individuele man opkomt.
Producten maakt men niet en ze leveren alleen diensten.
Dan kunnen wij er niet omheen om af te vragen waar de mankracht voor nodig is.
En dit zelfs als er 400 personeelsleden verdwijnen.
Wij begrijpen nu waarom de contributie hoog is voor leden.
Ook kunnen we begrijpen als men een verlies van ruim 300.000 leden heeft, dat dit drukt op de inkomsten.
Echter heeft de vakbeweging nog steeds ruim een miljoen leden en als daar nog zoveel mankracht van betaald moet worden en ook nog hoge salarissen van betaald moet worden dan begrijpen we wel dat er te weinig geld is voor de service die ons wordt beloofd ook al is de contributie hoog.
Dat het werk veel energie en tijd kost zijn wij ons al te goed van bewust.
Wij zijn 24/7 ons aan het inzetten voor uw belangen.
Mensen lachen ons vaak uit of toe dat we aan het begin van het jaar uit eigen zak een pot moeten maken om het jaar financieel door te komen.
Maar wij hebben dan ook geen miljoen leden.
Dat collega’s er nog niet eens 2 tientjes voor over hebben om ons te steunen is wel van deze tijd denken wij, ook al mag dit geen excuus zijn.
Ook zal men denken dat we ons toch wel inzetten is ons vermoeden.
Wij antwoorden toch wel en helpen de mensen of men nu lid is of niet.
Onze droom is natuurlijk dat we meer kunnen betekenen voor de sector, echter is dat aan het aantal leden die we moeten hebben.
We zijn zoals bekend een Non-Profit organisatie, dat alles komt terug naar de leden in de acties die ondernomen worden.
Wij hebben een team kleiner dan 10 mensen en als we dus naar de FNV kijken zijn er veel meer mensen nodig, ook al hebben wij maar 1 sector die we vertegenwoordigen.
Wij weten met ons team aan werk /vakmensen dat we zeker voor uw belangen opkomen, zoals we nu al doen en zullen meer kunnen doen met de leden in de toekomst.
Het is natuurlijk wel zo dat we dit natuurlijk ook niet vol kunnen houden op eigen financiële kracht.
Mocht de gunfactor een rol spelen of vertrouwen, dan raden wij zeker aan om toch bij een andere partij aan te sluiten, en dan in de hoop dat men zich gaat inzetten voor uw eigen toekomst.
Voor niets gaat de zon op !  (Een zeer bekende uitdrukking.)
En dat is ook hier het geval, er zal ook enige steun van uzelf moeten afkomen om de kar te trekken.
(Of dit dus bij ons is of bij een andere organisatie)

Met vriendelijke groet,
ALLEEN MET OFFICIELE LEDEN KAN MEN EEN CAO PARTIJ WORDEN !

HELAAS NIET MET ENKEL VOLGERS
ALLEEN MET OFFICIELE LEDEN KAN MEN EEN CAO PARTIJ WORDEN !

HELAAS NIET MET ENKEL VOLGERS

Hoe vaak horen we niet iemand zeggen " dat mag een werkgever niet volgens de CAO ! "
Met de aankomende CAO onderhandelingen beroepsgoederenvervoer willen we het hier eens over hebben.

INDEX/HOME
KENNIS IS   MACHT !
WORD LID
GOOGLE