KENNIS IS   MACHT !
GOOGLE
WORD LID
INDEX/HOME CHAUFFEURSNIEUWS CHAUFFEURSBELANGEN
REGISTREREN
Share

18 september 2019

PRINSJESDAG 2019 EN ONZE VISIE VOOR DE TRANSPORTSECTOR

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil flink gaan inzetten op de zogenaamde smart mobility (slimme mobiliteit).
Uiteraard is het typisch een Nederlandse gedachte om als klein land de grootste naam te willen hebben.
Er spelen echter nog zoveel belangrijkere kwesties met betrekking tot mobiliteit en infrastructuur dat vraagtekens kunnen worden gezet bij de grote investeringen in science fiction.
Vooruitkijken is natuurlijk belangrijk en stilstand is achteruitgang, alleen moet Nederland dan koste wat het kost de kar trekken als er andere actuele en onopgeloste kwesties zijn.

Procentuele verdeling en geraamde uitgaven I&W in 2020: totaal € 8.911,6 miljoen.

Een aantekening is dat het ministerie nog een Infrastructuurfonds ter beschikking heeft, maar daar zitten geen verplichtingen aan vast en de richtlijnen kunnen op elk moment van de dag veranderen.

Maar liefst het grootste deel gaat in eerste instantie naar slimme mobiliteit: 312,4 miljoen euro (beleidsartikelen Tweede Kamer).

Vier punten worden genoemd voor deze kostenpost:

1- Data-uitwisseling en zorgvuldig benutten van connectiviteit

We zien allemaal dat het ministerie hier geen expert in is als we naar het CBR kijken en het kost keer op keer vele miljoenen voor falende projecten.

2- Mobility as a Service (mobiliteit samenvoegen)

Verschillende soorten vervoersdiensten geïntegreerd in een enkele vervoersdienst,
die op afroep beschikbaar is voor het volk. Bijvoorbeeld combinaties van openbaar vervoer en diensten om bijvoorbeeld auto’s of fietsen te delen.

3- Nieuwe generatie voertuigen

Voertuigen met zelfrijdende functies.
Sinds juli dit jaar is het namelijk toegestaan om zelfrijdende voertuigen op de
openbare weg te testen.

4- Goederenvervoer en slimme mobiliteit

Het ministerie gaat in 2020 met de Logistieke Alliantie en de logistieke sector invulling geven aan de Goederenvervoeragenda, waarbij vooral wordt ingezet op
digitaal transport en uitwisseling van digitale data voor Europese transporten.
Ook gaat het met marktpartijen kennis- en onderwijsinstellingen inzetten op systemen en gaat men zoeken naar ontbrekende lijnen door middel van onderzoeken.

Het verbaast ons dat er buiten het fonds maar € 85,8 miljoen wordt vrijgemaakt voor veiligheid en wegen!


Dat politiek tegenwoordig een aaneenschakeling is van belangenverstrengelingen is wel bekend, maar dat het volk zwaar de dupe is en veiligheid en bereikbaarheid
daarvoor moeten wijken is onacceptabel.

De ruim 312 miljoen euro is vooral voor rijksoverheidsinstellingen en organisaties die filmscenario’s ontwikkelen.

De ruim 85 miljoen is voor verbetering van wegen en infrastructuur en vernieuwing of onderhoud van viaducten waar we dagelijks overheen rijden.
Uiteraard mag er volgens ons wel geld naar slimme mobiliteit, maar we hadden de verhouding veel liever andersom gezien.

Het Infrastructuurfonds bevat wel een grote som geld en daarin zit dan ook € 7.368 miljoen dat verdeeld kan worden.

Hier zit echter geen verplicht beleid achter en de verdeling kan dus wisselen.

Dit fonds moet dus de redding worden!

Het is bedoeld voor rijkswegen, regionale infrastructuur en megaprojecten betreffende verkeer en veiligheid.
Maar ook voor deltafonds, scheepvaart en spoorwegen, alsmede voor onderzoeken en kennisvergaring.

2600 miljoen (2,6 miljard) euro zal volgens de berichten naar het verkeer gaan en dan blijft er nog ongeveer 4.5 miljard over voor andere zaken.

Veel sluizen, bruggen, tunnels en spoorverbindingen zijn al 75 jaar oud en moeten worden aangepakt.
Punten als extra rijstroken op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht (gaat in 2020 gebeuren), alsmede wegverbreding van de A2 tussen Deil en Den Bosch, worden ook geroepen op het moment.
De A1 tussen Apeldoorn en Azelo zal open gaan, en ongeveer 30 kilometer snelweg  tussen Twello en Rijssen wordt verbreed met een extra rijstrook.
Dan wordt er 100 miljoen uitgetrokken voor het tegengaan van files en een nieuwe generatie verkeerslichten (34) moet ervoor gaan zorgen dat het verkeer makkelijker kan invoegen op snelwegen.
De minister neemt maatregelen om te voorkomen dat te hoge vrachtwagens tunnels inrijden en daarmee schade aanrichten en files veroorzaken:
fotoborden waarop een vrachtwagenchauffeur een waarschuwingsbericht en een foto van zijn eigen wagen te zien krijgt als deze te hoog is voor de te naderen tunnel.
Dit zijn zeer positieve ontwikkelingen en deze steunen wij ook zeker.

Evenwel zijn er nog veel kwesties waarvan wij menen dat ook die prioriteit zullen moeten krijgen,  en daarvoor blijven wij ons het komende jaar inzetten.

Het ministerie van Economische Zaken heeft eindelijk door dat er beter kan worden geïnvesteerd in waterstof dan in elektrisch.
Wij zijn verheugd te vernemen dat 60 miljoen euro extra beschikbaar komt voor waterstof.

Wat eerder al was gemeld is dat door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 150 man extra tot inspecteur zal worden opgeleid.

Tot slot:

Wij vinden de woorden en uitspraken voor het verbeteren van veiligheid en infrastructuur in de goede richting gaan, alleen blijven wij sceptisch en vinden wij dat veel niet met name genoemde punten ook aandacht nodig hebben om het plaatje compleet te maken.


Met vriendelijke groet,
LID WORDEN EN ONS STEUNEN ( klikken )