KENNIS IS   MACHT !
GOOGLE
WORD LID
INDEX/HOME CHAUFFEURSNIEUWS CHAUFFEURSBELANGEN
REGISTREREN
Share

14 JULI 2019
Geschreven door
teamlid Patrick


STAAT VAN HET VOERTUIG EN HOE WE ERMEE OMGAAN

Onderhoud en het op peil houden van het voertuig.
Het komt af en toe voor dat garagehouders maar ook werkgevers ons verhalen vertellen over chauffeurs die het niet zo nauw nemen met hoe hun voertuig eraan toe is.

Uit ervaring weten we ook dat bijvoorbeeld tijdsgebrek het snel nog ergens gaan laden of lossen een rol speelt. Het is niet altijd even simpel om de kerk in het midden te houden, klanten de werkgever er is altijd wel wat te doen.

Toch moet je soms van je hart een steen maken het gaat tenslotte over je eigen veiligheid, en niet te vergeten over verantwoordelijkheid ten opzichte van jezelf en medeweggebruikers.
In de boekjes staat alles netjes beschreven hoe het moet, kijk voor je vertrekt het oliepeil na loop rond het voertuig kijk of de verlichting werkt bekijk de staat van je banden en ga zomaar door.

Een klein aantal chauffeurs doet dit elke keer sommige een paar keer per week en andere één keer per maand of helemaal niet. Bij de laatste categorie chauffeurs komt het dan voor dat er flinke brokken gebeuren.
De gevolgen kunnen vergaand zijn zoals bijvoorbeeld een klapband, het gebeurd dan vaak dat flinke schade achterblijft of erger ongevallen plaats vinden.

We horen verhalen van monteurs, die aangeven dat er toch chauffeurs zijn die totaal geen aandacht schenken aan het voertuig.
Een simpel kapotte verlichting, een lampje dat gesprongen is kan snel aanleiding geven om aan de kant gezet te worden door de politie.
Meestal zoekt men nog naar stokken om met te kunnen slaan zodat er soms meerdere inbreuken kunnen worden vastgesteld en zo de boete op te drijven. Wielbouten die compleet loszitten het gebeurd blijkbaar regelmatig.

Zo hadden we een verhaal van een chauffeur die s ‘avonds bij zijn werkgever ging om te melden dat zijn digitale tachograafkaart de dag erna verliep, terwijl de tachograaf weken vooraf waarschuwt dat de kaart aan vervanging toe is.

De gemiddelde staat van de vrachtwagens is bij de Nederlandse en Belgische vervoerders redelijk goed laat ons zeggen, als men bij een gerichte politie controle iets wil vinden is de kans groot dat men over iets valt en je moet betalen.

Als we kijken naar de buitenlandse vooral Oostblok chauffeurs en vervoerders zien we toch af en toe vrachtwagens waarvan je Je afvraagt hoe is die tot hier geraakt. Alhoewel we moeten bekennen dat de laatste jaren het wagenpark van die landen erop vooruit is gegaan.

De chauffeurs daarentegen is nog dikwijls echt bedroef te noemen.
We hebben het ook al vaker aangehaald dat rijbewijzen gewoon te koop zijn in bepaalde landen, toch gaan we er van uit, dat het vooral ligt aan de opleiding aldaar of wat je opleidingen kan noemen.
Kortom er zijn vele factoren die bepalend zijn hoe de staat van de vrachtwagens zijn en daarbij de verkeersveiligheid. De chauffeurs hebben hier een belangrijke rol waarin nog maar eens blijkt dat we als beroeps chauffeurs zoveel zaken in het oog moeten houden en er een zware last op onze schouders rust. Er zijn in ons beroep weinig fout marges, de gevolgen zijn mogelijks dramatisch.

Er zijn niet zoveel sectoren waarbij je zo afgestraft kan worden zodat het fataal kan aflopen.

Met vriendelijke groet,
Truck with container on highway, cargo transportation concept, shaving effect.