KENNIS IS   MACHT !
GOOGLE
WORD LID
INDEX/HOME CHAUFFEURSNIEUWS CHAUFFEURSBELANGEN
REGISTREREN
Share

13 september 2019

VEEL VERWIJTEN AAN ONS ADRES CHAUFFEURSNIEUWS/TRANSPORTEFFECT !

Schrijffouten, onprofessioneel het toebrengen van imagoschade, dit soort verwijten krijgen we meer en meer.
Men neemt geen blad voor de mond en maakt het vaak persoonlijk.

Natuurlijk als er op een respectvolle manier punten kenbaar worden gemaakt zijn we daar blij mee.

Alleen zien we steeds meer niet respectvolle reacties naar ons toekomen voor onze gratis services.
Ook geeft men vaak niet aan waar de fout zit en spreekt in het algemeen.

Bij reacties op Facebook zien we ook vaak de zelfde mensen reageren en we hopen van harte dat daar veranderingen in kan komen.
Het is van belang dat er gebouwd kan worden op een brede gedachtegang en roepen daarom iedereen op van de ruim 60.000 volgers om te reageren.
Als een bericht reacties uitlokt en er zijn er maar 50 of 100 reacties dan is dit niet genoeg om een compleet beeld te krijgen voor het desbetreffende bericht.

De verwijtingen die naar ons persoonlijk worden gemaakt mag dan ook wel minimaal zijn over zo een breed aantal volgers, maar we zien ook graag de andere kant van de verwijtingen.

Uiteraard als een persoon een grove verwijting maakt naar ons, dan zijn we ook van mening dat die gene niet van onze service gebruik wil maken, en wordt dan ook geblokkeerd !

Ook beschermen we onze volgers om persoonlijke aanvallen niet te accepteren.
Veel volgers zijn terughoudend in het geven van een mening, uit angst voor persoonlijke aanvallen !

Wij voelen ons verplicht om dit serieus te nemen en een waarschuwing uit te vaardigen of gelijk te blokkeren.

*** Verwachting van onze service ***

De verwachtingen en eisen die aan onze services worden gesteld door chauffeurs zijn hoger en hoger aan het worden !
Men wil op de voorste rij zitten zonder enige steun en respect te geven lijkt het af en toe wel.

Onze ledengroep druppelt langzaam en daardoor kunnen we simpel weg geen betaalde diensten inkopen.

Natuurlijk moeten we ook niet afgaan op een kleine groep volgers elke keer, maar het kost ons enorm veel tijd om deze groep goed te woord te staan en op feiten te wijzen.

Wij hebben nu eenmaal geen dikke portemonnee en het kost het team persoonlijk al jaarlijks veel geld om ons in te zetten voor de beroepsgroep.

Een taalcorrector cq. een goede secretaresse aannemen kost ons al snel 40.000 euro per jaar aan salaris. (wat we niet hebben)
" Mocht u iemand weten die vrijwillig aan de slag wil gaan houden we ons aanbevolen, men moet wel opgeleid zijn, het is een vak "

De huidige vakbewegingen hebben rond de 1600 man personeel en een zeer dikke portemonnee.

Wij kunnen op het moment alleen maar werken met vrijwilligers door het gebrek aan inkomsten !

Ons team bestaat uit beroepschauffeurs en hebben kwaliteiten elders liggen dan het vak als secretaresse of taalcorrector.

Ook een probleem is dat niemand van ons team voltijds bezig kan zijn om aan uw belangen te voldoen en we hopen dat u toch het nodige respect kan opbrengen voor ons team.
Onze team leden hebben allemaal nog een voltijds baan ernaast !

Taalfouten kunt u ons aangeven en dan passen we dat uiteraard aan, echter gaat het ALTIJD om de inhoud en het doel !

*** Imagoschade ! ***

Dit verwijt stelt ons zeer teleur.

Elke poging die we doen zoals campagnes of artikelen die positief zijn, worden niet gewaardeerd en gelezen of een duimpje voor gegeven.

Sterker nog commentaren die er neer worden gezet slaan vaak de plank totaal mis en de intentie van het doel wordt veelal onderuit gekegeld.

Daarbij is het ook zo, op ons platform Chauffeursnieuws komt het nieuws zoals het komt, dit kunnen we op geen enkele manier beïnvloeden.

Wij maken het nieuws niet.

Als we alleen maar positief nieuws zouden brengen dan is dit platform onmogelijk te handhaven en er zou maar enkele berichten per maand zichtbaar zijn.

Natuurlijk blijven we voet bij stuk houden en proberen positieve campagnes om de zoveel tijd, echter tot op heden heeft niemand er belang bij zoals wij kunnen zien.

*** Onprofessioneel ***

Dit verwijt vinden wij zeker treurig en hierdoor zakt de moed in onze schoenen.

Gelukkig zijn er maar een handje vol mensen die het verwijt maken en die horen vaak de klok wel luiden maar hebben geen idee waar de klepel hangt en wat onze inzet is.
Helaas kost het ons veel tijd om men hierop te wijzen en aan te tonen wat we betekenen voor de beroepsgroep.

We publiceren alles op www.transporteffect.nl, echter zien we dat mensen die dit verwijt maken geen artikel hebben gelezen of resultaten hebben bekeken.

De huidige grote vakbewegingen doen in onze zeker veel minder en die hebben wel veel leden in onze beroepsgroep.
Natuurlijk verbaasd dit ons als mensen dik betalen voor een jaar lidmaatschap.

Bij veel onderwerpen waar we dialogen over voeren met politici en andere organisaties zijn de huidige vakbewegingen niet te zien ! (zie www.transporteffect.nl).

Veel zaken kosten tijd, hierbij te denken update en onderhoud webpagina's, artikelen schrijven,research, juridische zaken enz enz.

Ook moeten wij vaak vrij nemen van onze huidige baan om op uitnodigingen in te gaan !

We hebben onvoldoende mankracht om alles rond te krijgen zoals de beroepsgroep vaak wenst.
We doen ons best en laten niks liggen alleen het kost ook tijd.

** Tot slot ***

We hopen toch op de gene die ons de verwijtingen toespelen overgaan tot het respecteren van onze inzet.
Wij hebben ook veel persoonlijke zaken als lopen wat ook de nodige tijd inzet en geld kost wat wij vaak gratis voor de beroepsgroep doen.

Zelf een aangetekende brief versturen gaat niet vanzelf en kost toch geld !

Maar vaak kan er na een goed einde nog geen eens een bedankje van af of te wel een lidmaatschap bij ons !

Het team is 7 dagen per week bezig en in afwisseling 24 uur per dag bereikbaar en aanspreekbaar, vakantie of feestdagen kennen we niet en men wordt elke dag bediend.

Zelfs met dit kleine aantal leden en met de kosten die we zelf dragen als team zijn we ons toch aan het inzetten voor uw belang.

Uiteindelijk is het in belang van de beroepsgroep en u als chauffeur en laten we eerlijk zijn wie zet zich nog in voor uw belangen ?

Als wij niet van de grond komen dan is dat niet zo zeer voor ons als persoon een probleem maar eerder voor de gehele beroepsgroep !

Uiteraard mag u ook gokken op de goden en afwachten of u de loterij wint !

Zodra waardering weg gaat vallen dan rest ons geen andere optie om uw aan het lot over te laten en ons aandacht te vestigen aan ons gezin en persoonlijke sociale contacten.

We hopen ook dat meer volgers gaan reageren en hun gedachtes laten weten aan ons.

Op ruim 60.000 volgers moet dit toch mogelijk zijn, lijkt ons.

Met vriendelijke groet,

Team
Chauffeursnieuws
Chauffeursbelangen
Transporteffect
LID WORDEN EN ONS STEUNEN ( klikken )