KENNIS IS   MACHT !
GOOGLE
WORD LID
INDEX/HOME CHAUFFEURSNIEUWS CHAUFFEURSBELANGEN
REGISTREREN
Share
21 november 2019

VERSLAG ALGEMEEN OVERLEG TER VOORBEREIDING OP TRANSPORTRAAD 2-3 DECEMBER.

Dit is van groot belang voor het raadsakkoord dat tussen de lidstaten tot stand zal komen.

Aanwezig waren:

minister van Nieuwenhuizen-Wijbenga,
de heer Dijkstra,
mevrouw Kröger,
mevrouw De Pater-Postma,
de heer Paternotte.

De minister is blij dat de nieuwe Roemeense Eurocommissaris heeft aangegeven prioriteit te geven aan drie punten: verkeersveiligheid, green deal (emissie) en sociale aspecten in het transport.
Mevrouw Pater-Postma pleit voor wat wij ook willen: dat er meer wordt gekeken naar de verschillen van Oost-Europa ten opzichte van Nederland.
Ze noemde als voorbeeld de APK.

De minister antwoordde dat men de Mono-campagne interessant vond, en daarmee was het afgedaan.

De minister is tevreden met het Europese mobiliteitspakket dat nu op de tafel ligt, en zij hoopt nog voor het einde van dit jaar op een definitief akkoord.
Sturing en het aandragen van voorstellen gebeurt nu via onze Europarlementariërs met wie wij op 5 november jl. aan tafel zaten.

Voor het Eurovignet komt CO-2 heffing in de plaats.
Tarieven en vormgeving daarvan liggen nog op de tekentafel, maar dit is zeker niet binnen 2 jaar haalbaar.
Duidelijk is ook dat landen het lokaal gaan regelen en dat niet voor heel Europa hetzelfde gaat gelden.
De inkomsten voor de landen zullen niet aan banden worden gelegd en landen mogen zelf bepalen wat ze met die inkomsten gaan doen.

Vrachtwagenparkeerplaatsen

De organisatie Connecting Europe Facilities concentreert zich hierop.

Samenwerking is er volgens de minister.
De minister heeft 4 miljoen euro beschikbaar voor 800 plaatsen, met de focus op Zuidoost-Nederland en Venlo.
Voor 2023 moet dit zijn verwezenlijkt.

Betaalde parkeerplaatsen worden letterlijk genoemd als verdienmodel om geld uit de transportsector te trekken.
Er zal strenger worden gehandhaafd.

Parkeerplaatsen - ongelukken en overlast

Het aantal boetes is toegenomen. Omtrent meer ongevallen heeft de minister geen cijfers.
Handhaving word strenger, teneinde vrachtwagens alleen gebruik te laten maken van deze betaalde parkeerplaatsen.
Over dit punt hebben wij al diverse malen in onze artikelen beschreven dat dit de opzet is.


Duitsland wil niet stoppen met rijverboden op zon- en feestdagen.
De consequenties hiervan zijn wel besproken en de optie van betaalde parkeerplaatsen op de grens aan Duitste kant ligt zeker ook voor de Duitsers op tafel.

Tot slot

Dit is het resultaat van een vooroverleg (21 nov) met betrekking tot de aankomende vergadering van de Transportraad.

Zoals altijd zullen wij de partijen die aanwezig waren ook formeel van onze visie op de hoogte brengen.

Met vriendelijke groet

Voor meer klik Facebook bericht

Beste lezer,

Donaties zijn nodig om ons bestaan te behouden.

Subsidies geven vaak verplichtingen naar de politiek.

Transporteffect / Chauffeursnieuws / Chauffeursbelangen

Streven ernaar om onafhankelijk te blijven zodat we zonder blad voor de mond kunnen spreken.

Een lidmaatschap (20 euro per jaar ) geeft de achterban die we nodig hebben voor een beslissende stem !

Onze non-profit organisatie spendeert elke cent voor uw belangen.

10

Hartelijk dank voor uw steun

30

Hartelijk dank voor uw steun

40

Hartelijk dank voor uw steun

50

Hartelijk dank voor uw steun

Beste lezer,

Donaties zijn nodig om ons bestaan te behouden.

Subsidies geven vaak verplichtingen naar de politiek.

Transporteffect / Chauffeursnieuws / Chauffeursbelangen

Streven ernaar om onafhankelijk te blijven zodat we zonder blad voor de mond kunnen spreken.

Een lidmaatschap (20 euro per jaar ) geeft de achterban die we nodig hebben voor een beslissende stem !

Onze non-profit organisatie spendeert elke cent voor uw belangen.

10

Hartelijk dank voor uw steun

30

Hartelijk dank voor uw steun

40

Hartelijk dank voor uw steun

50

Hartelijk dank voor uw steun